دانشکده ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب
FA
 

عناوین پایان نامه های رشته: ادیان ابراهیمی-ارشد

 
تاریخ انتشار: 1400/12/11    تعداد بازدید: 95

عناوین پایان نامه های رشته: ادیان ابراهیمی-ارشد

عناوین پایان نامه های دفاع شده/تصویب شده

رشته: ادیان ابراهیمی-کارشناسی ارشد

ردیف عنوان پایان نامه نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

(جناب آقای دکتر)

استاد مشاور

(جناب آقای دکتر)

داور

(جناب آقای دکتر)

تاریخ تصویب /دفاع
1 ماهیت ازدواج در مسیحیت و اسلام اسماء وحیدنیا انصاری پور، محمدتقی صادق نیا، مهراب   97/07/15
2 اطاعت و یکتا پرستی به مثابه زیر بنای اخلاق در قرآن و کتاب مقدس حمید شهسواری صادق نیا، مهراب مفتاح، احمدرضا   95/09/25
3 بررسی تاریخی نقد ادبی کتاب مقدس در عصر مدرن مرتضی عباسی بخشنده، حمید انصاری پور، محمدتقی   96/07/27
4 مقایسه آموزه‌های حکمی عهد قدیم با نهج البلاغه و غرر الحکم زهرا بانشی مفتاح، احمدرضا صادق نیا، مهراب   95/02/14
5 ترجمه فصل سوم از کتاب  code of Jewish lawبا مقدمه تحلیلی با عنوان اعیاد یهود و نقش آن در دینداری یهودیان پاک نژاد حسین بخشنده، حمید قناعتیان، علی   98/02/18
6 ترجمه فصل سوم از کتاب  CODE OF JEWISH LAW همراه با مقدمه‌ی تکمیلی با عنوان نقش عبادی روز شنبه در دینداری یهودیان ظفری لنگرودی ابوذر بخشنده، حمید قناعتیان، علی   98/02/18
7 ترجمه نیمه دوم از بخش اول کتاب(Code Of Jewish Law)اثر ربی سلیمان گنزفرید(صفحات 72تا 154) همراه با مقدمه تطبیقی همین کتاب با کتاب شرایع الاسلام محقق حلی(ره) قوی محبوبه بخشنده، حمید آبائی، آرش   98/02/18
9 جنبش پنطیکاستی در غرب آفریقا؛ تاریخ، الهیات و باورها نوائی حامد قنبری، محسن طاهری آکردی، محمدحسین   97/09/21
10 مقایسه عرفان خواجه عبدا... انصاری با عرفان قدیسه ترزا عقیل اسمعیلی عارف زاده، الیاس غضبانی، یوسف   96/05/11
11 شناخت شناسی خدا در قرآن و تورات مظفری مریم شهبازی، علی صادق نیا، مهراب   96/12/20
12 بررسی مسیحیت تبشیری در افغانستان صدر سید حسن صانعی، مرتضی شعبانی، محمدجواد   97/07/15
13 کارکرد ایمانی و اخلاقی نهاد روحانیت در ادیان ابراهیمی در ایران کریمی رسول اسلامی تنها، اصغر عارف زاده، الیاس   97/04/02
14 بنیادگرایی مسیحی آمریکایی قرن بیستم باباجانی پور قاسم حدادی، بهروز احمدی، محمدصادق   97/11/07
15 مفهوم شناسی مفهوم انسان آرمانی  در متون مقدس ادیان ابراهیمی بر اساس مفهوم انسان سالم در روانشناسی انسان گرایانه صلواتی محمدجواد انصاری پور، محمدتقی زندی، محسن   97/07/15
16 زمینه‌ها و پیامدهای شکل گیری اندیشه مدارای دینی در مسیحیت مدرن ابراهیمی نیا اکرم مفتاح، احمدرضا شهبازی، علی   97/07/15
17 معنا شناسی و کارکردهای واژگان فرجام شناسانه از منظر قرآن و کتاب مقدس ایمان دانا انصاری پور، محمدتقی ستارزاده، وحید   97/07/15
18 نجات شناسی پولسی در پرتو تفسیر مفاهیم تاریخی- الهیاتی عهد عتیق محمدعلی میری سیدخیلی انصاری پور، محمدتقی ستارزاده، وحید   97/09/21
19 بررسی مساله وقت گذاری(توقیت) ظهور (یا بازگشت) موعود در ادیان ابراهیمی ساعده صفا نور صادق نیا، مهراب کاظمی راد، رضا   98/02/18
20 ترجمه کتاب اثر اگوستین  on free choice of the will عشرت حبوباتی سلیمانی، عبدالرحیم جاودان، محمد صادق‌نیا،مهراب 88/11/18
22 خطاناپذیری عهد جدید از دیدگاه کاتولیک‌ها و انجیلی‌ها محمد حقانی فضل سلیمانی،‌ عبدالرحیم باغبانی،‌ جواد صادق نیا، مهراب 88/11/18
23 مقایسه آموزه فدیه در مسیحیت با شفاعت در تشیع محسن ربانی مفتاح، احمدرضا   باغبانی، محمدجواد 89/02/21
24 ترجمه فصل دوم از کتاب judism and islam In practice   به همراه مقدمه تحلیلی ناظر به مسائل تئوریک زهرا زاهدی سلیمانی، حسین فرزین، حمید شهبازی، علی 90/06/13
25 الاهیات پروتستان و روحیه سرمایه‌داری(تحلیل تز ماکس وبر) محسن زندی صادق نیا، مهراب قلی زاده، احمد زارعان، منصوره 88/07/26
27 ترجمه Jacob neusner and T.sonn religions thought law محمدرضا فلاح تفتی سلیمانی، حسین انصاری پور، محمدتقی صادق‌نیا، مهراب 90/07/09
29 بررسی مبانی الهیاتی بازگشت مسیح در تفسیر کاتولیکی از کتاب مقدس جواد قاسمی صادق نیا، مهراب مفتاح، احمدرضا حاج‌ابراهیمی، طاهره 89/02/30
30 ترجمه بخشی از کتاب فان درلیو به نام ذات و تجلی دین مرتضی کریمی لک زایی، مهدی قنبری، خلیل کرمی‌پور،ا...‌کرم 1388/10/29
31 خدا در تفاسیر رسمی عهد عتیق و تأثیر آن در اخلاق یهود سکینه کلانتری صادق نیا، مهراب انصاری پور، محمدتقی سلیمانی، حسین 88/11/11
32 زن در قرآن و عهد قدیم و احکام مربوط به زنان محمدحسین معزی صادق نیا، مهراب قلی زاده، احمد طالبی‌دارابی، باقر 89/04/31
33 ترجمه کتاب (Jerusalem) از ص 32 تا 138 ارجح می‌باشد سعیده نبوی هاشمی انصاری پور، محمدتقی فرزین، حمید سلیمانی،حسین 89/05/27
34 مقایسه آیین قربانی در ادیان ابراهیمی احمد آقایی میبدی سلیمانی، عبدالرحیم سلیمانی، حسین صادق‌نیا، مهراب 89/06/17
35 مفهوم محبت در مسیحیت با تأکید بر عهد جدید و تفسیر آباء کلیسا رضیه احمدی صادق‌نیا، مهراب مفتاح، احمدرضا قنبری، حسن 90/04/04
36 نقش تربیتی نیایش از منظر قرآن و عهد جدید محمدعلی امینی انصاری پور، محمدتقی سلیمانی، عبدالرحیم صادق نیا، مهراب 91/08/09
37 بررسی  الهیات سیاسی آلمان در قرن بیستم زهره دلفان لگن هاوزن، محمد فرزین، حمید کرمی پور، ا.. کرم 89/03/31
38 رویکرد مسیحیت تبشیری در ایران از زمان قاجار تاکنون با تکیه بر روش میلر میترا رحمتی مفتاح، احمدرضا صادق نیا، مهراب وحیدی، شهاب الدین 89/02/14
39 ترجمه کتاب Mystical union In judism Christianity and islam سیدعلی قنادیان پازوکی، شهرام لگن هاوزن، محمد توران، امداد 90/06/19
40 ترجمه و نقد کتاب the Messiah before Jesus محمد حسین علیجانی مفتاح، احمدرضا فرزین، حمید حدادی، بهروز 90/06/23
41 ترجمه کتاب خاستگاه عهد جدید به همراه مقدمه تحلیلی حامد فیاضی لگن هاوزن، محمد سلیمانی، عبدالرحیم انصاری پور، محمدتقی 88/04/07
42 ترجمه چهار فصل اول کتاب علم و دین نوشته آلیستر مگ گراث زینب نزادی بیات، محمدرضا موسوی، سید محمود مفتاح،احمدرضا 89/04/05
43 فضیلت از نگاه توماس آکوئیناس بر اساس Suma theologia آمنه دانیالی مفتاح، احمدرضا صادق‌نیا، مهراب سلیمانی، عبدالرحیم 92/03/27
44 ترجمه هشتادصفحه از بخش چهارم کتاب Code of Jewish Law  به همراه مقدمه و بخش تطبیقی با کتاب شرایع الاسلام محمدعلی مقیسه سلیمانی، حسین طالبی دارابی، باقر آبائی، آرش 91/08/04
45 بررسی تهذیب از نگاه خواجه نصیرطوسی و ابن پقوده (با تأکید بر کتاب اوصاف الاشراف و وظایف القلوب) سیداحمد حسینی صادق‌نیا، مهراب ملکی، محمدرسول رجبی، محمدرضا 91/11/01
46 ترجمه مقاله چهارم از کتاب (الانوار و المراقب) بامقدمه‌ای درباره منابع استنباط فقه یهودیت حاخامی واحد دوست محمـدی سلیمانی،حسین حمامی‌لاله‌زار،یونس انصاری پور، محمدتقی 94/11/08
47 ترجمه کتاب The Bahir همراه با مقدمه‌ تحلیلی مصطفی مرشدلو سلیمانی، حسین آبائی‌،آرش شهبازی، علی 94/02/24
48 بررسی اندیشه‌های یوسف درّه حداد با تأکید بر مسأله عدم تحریف کتاب مقدس حسن مولادوست صادق‌نیا،مهراب شریعتمداری،حمیدرضا حدادی، بهروز 92/07/08
49 ترجمه مقاله  دوم از کتاب (الانوار و المراقب) یعقوب قرقسانی بامقدمه تحلیلی سیدعلی ساداتی سلیمانی، حسین آبایی،آرش شریعتمداری، حمیدرضا 90/06/06
50 نقد و بررسی اشکالات و آراء کلامی ابن‌کمونه در باب چهارم کتاب تنقیح الابحاث حیدر عیوضی غلامحسین، ابراهیمی دینانی صادق نیا، مهراب شریعتمداری، حمیدرضا 90/03/17
51 شئون رسالت حضرت عیسی از نگاه قرآن و عهد جدید قاسم باصری حسن کهل انصاری‌پور،محمدتقی صادق‌نیا،مهراب سلیمانی، عبدالرحیم 92/12/17
52 گناه و پیامدهای آن در کتاب مقدس عبری و قرآن سیدمرتضی میرتبار سلیمانی، حسین شریعتمداری، حمیدرضا سلیمانی، عبدالرحیم 91/09/01
53 بررسی وحی و نبوت از منظر ابن سینا و ابن میمون رحیمه رحمانی کوهبنانی صادق نیا، مهراب شریعتمداری، حمیدرضا شهبازی، علی 90/06/20
54 مطالعه‌ای معناشناختی در باب کلمه در قرآن و کتاب مقدس محمدصادق احمدی صادق‌نیا، مهراب مفتاح، احمدرضا بخشنده، حمید 92/01/29
55 تاریخ و عقاید کلیسای ارتدوکس روسیه محمدمهدی رفیع پور انصاری‌پور،‌ محمدتقی بخشنده، حمید عارف زاده، الیاس 92/09/06
56 مقایسه نقش موعودباوری در پیدایش فرقه‌ها در دو دین اسلام و مسیحیت در دو قرن اخیر رضا کاظمی راد صادق‌نیا،‌ مهراب فرمانیان، مهدی سلیمانی، عبدالرحیم 91/12/10
57 مقایسه مرگ و نقش آن در بازدارندگی در اسلام و مسیحیت با تکیه بر قرآن و عهدین محسن گلپایگانی صادق‌نیا، مهراب محمدی مظفر، محمد حسن پور محمدی، نعیمه 92/08/12
58 مسیحیت کاتولیک در آمریکای لاتین از ورود 1492 تا دوران استقلال 1850 محسن مجتهدزاده مفتاح، احمدرضا انصاری‌پور، محمدتقی قنبری، حسن 91/03/09
59 گفتگوی ادیان در چالش با هویت دینی با تأکید بر الهیات تطبیقی احمد مقری صادق‌نیا، مهراب مفتاح،‌ احمدرضا مسجد جامعی، محمد 92/08/27
60 بررسی جایگاه اجتماعی زن در کتاب مقدس عبری و قرآن زهرا یزدی زارعان، منصوره صادق‌نیا،‌ مهراب سلیمانی، حسین 92/09/06
61 بررسی ساختار و شاخصه های کلیسای ارامنه مسیحی در ایران منصور ترابی عارف زاده، الیاس بخشنده، حمید مفتاح، احمد رضا 93/03/05
62 بررسی و تحلیل تفسیر المیزان در مورد آیات مرتبط با یهودیت سیدمحمدعلی طباطبایی صادق‌نیا، مهراب سلیمانی،‌ حسین محمدی مظفر، محمدحسن 91/08/11
63 ترجمه بخش سوم از کتاب An Introduction to the catholic social، فاطمه رحیمی ثابت سلیمانی، حسین فرزین، حمید مفتاح،جهانگیر 89/06/31
64 تاثیرات فکری معتزله بر الهیات یهود در قرن دهم میلادی محمدمهدی رضاپور سلیمانی، حسین صادق نیا، مهراب سلطانی، مصطفی 90/06/14
65 مبانی مشروعیت جنگ در ادیان ابراهیمی محمدرضا برته صادق‌نیا، مهراب لگن هاوزن، محمد سلیمانی، حسین 90/07/19
66 بررسی تطبیقی مفهوم عهد در ادیان ابراهیمی با تکیه بر عهد خدا با ابراهیم(علیه السلام) حسین خسروی رافعی، علی انصاری پور، محمدتقی سلیمانی، حسین 90/02/01
67 ترجمه ثلث اول کتاب The Jewish War:Josephus به همراه مقدمه تحلیلی سمیه بخشی قولنجی سلیمانی، حسین بخشنده، حمید شهبازی، علی 91/12/16
68 ترجمه بخشی از کتاب Sociology of religion (از فصل نهم تا شانزدهم) الناز دباغ قصبه صادق‌نیا، مهراب لک‌زایی، مهدی کرمی پور،الله کرم 92/08/01
69 ترجمه بخشی از کتاب Socialogy of religion (تا صفحه 138) بهین شجاع لک‌زایی، مهدی صادق‌نیا، مهراب کرمی پور ،الله کرم 91/12/12
70 بررسی تطبیقی کارکردهای فیض در الهیات کاتولیک و لطف در کلام شیعه مهدی قاسمی مفتاح، احمدرضا صادق‌نیا، مهراب سلیمانی، عبدالرحیم 92/08/08
71 ترجمه ثلث دوم کتاب The Jewish War:Josephus به همراه مقدمه تحلیلی علی قناعتیان جهرمی سالکی، بهزاد شهبازی، علی سلیمانی، حسین 91/10/04
72 ترجمه فصل های خدا، آفرینش، وحی و رستگاری از کتابContemporary Jewish Theology به همراه مقدمه تحلیلی الهه‌سادات کاظمی شهبازی، علی سلیمانی، حسین آبائی، آرش 92/12/22
73 ترجمه ثلث سوم کتاب The Jewish War: Josephus به همراه مقدمه تحلیلی معصومه مهدیلوترکمانی سلیمانی،‌ حسین بخشنده، حمید شهبازی، علی 92/08/26
74 ترجمه بخش grace (فیض) از کتاب summa theologiae همراه با مقدمه تحلیلی (سیرتطور مفهوم فیض در مسیحیت با تأکید بر مقایسه دیدگاه آگوستین و آکویناس) رئوف نصرتیان مفتاح،‌ احمدرضا شهبازی، علی حدادی، بهروز 91/12/21
75 بررسی فعالیت جریان های عمده پنطیکاستی در فضای مجازی کوثر طاهری ابراهیم، علیرضا کمالی پور، یحیی طالبی دارابی، باقر 92/08/28
76 بررسی مصلوب شدن، رستاخیز و عروج عیسی در قرآن و اناجیل سمانه غلامی خلیل اباد ‌الشیخ، علی مفتاح، احمدرضا عارف زاده، الیاس 92/12/21
77 تحلیل و نقد نظریه اسطوره گشایی بولتمان مایده معراجی فر ابراهیم، علیرضا مفتاح، احمدرضا قنبری، خلیل 93/08/29
78 ترجمه کتاب The Babylonian Genesis  نوشته الکساندر هیدل به همراه مقدمه تحلیلی محسن مکاری لک زائی، مهدی سلیمانی، حسین شهبازی، علی 93/10/27
79 شخصیت عیسی مسیح از نگاه الهیات نوارتدکسی و الهیات تاریخی (با رویکرد بر آرای بارت و لفهارت پاننبرگ) فاطمه وکیلی هادی نیا، محبوبه مفتاح، احمدرضا صادق نیا، مهراب 92/10/17
80 بررسی مفهوم و جایگاه سنت در مذهب تشیع و آیین کاتولیک سیدمحسن موسوی مفتاح، احمد رضا انصاری پور، محمد تقی بخشنده، حمید 94/07/07
81 بررسی روایتهای جدید برهان مسیحی اثبات وجود خدا از راه معجزه ( روایت تیلیش، هالن و سویین برن) نرجس دانشی پور محمدی، نعیمه انصاری پور، محمدتقی صادق نیا، مهراب 95/03/03
82 مقایسه رابطه عقل و دین از منظر مکتب ویتگنشتاینی( الاهیات بر پایه بازی های زبانی) و مکتب تفکیک رامین باباگل زاده چاری پورمحمدی، نعیمه مفتاح، احمد رضا قنبری، حسن 93/06/09
83 بررسی و نقد علمی گفتگوهای اسلام و مسیحیت در 50 سال اخیر ایران مهدی صالحی مسجدجامعی، محمد صادق نیا، مهراب مفتاح، احمدرضا 93/08/29
84 ترجمه رساله The Divine Names از دیونیسیوس به همراه مقدمه تحقیقی مجتبی عرب نژادخانوکی بخشنده، حمید شهبازی، علی انصاری پور، محمد تقی 93/07/28
85 معنای رنج در الاهیات مسیحی کبری گودرزوند پورمحمدی، نعیمه صادق نیا، مهراب مفتاح، احمدرضا 92/10/19
86 ترجمه کتاب‌ های پنجم، ششم و هفتمCode Of Canon Law  به همراه مقدمه تحلیلی خدیجه محمدی شجاعی سلیمانی، حسین مفتاح، احمد رضا بخشنده، حمید 92/11/16
87 کارکرد تربیتی رنج در الهیات یهودی و کلام اسلامی (با نگاهی به رنج ایوب) محمدباقر نائیجی صادق نیا، مهراب مفتاح، احمد رضا شهبازی، علی 93/09/06
88 شاهدان یهوه ـ شکل گیری و باورها رضا نادری دره کنی مفتاح، احمد رضا حدادی، بهروز سلیمانی، عبدالرحیم 93/12/13
89 بررسی باورهای مسیحیان یهودی اولیه روح الله رحمانی شمسی مفتاح، احمد رضا بخشنده، حمید صادق نیا، مهراب 93/05/27
90 مفهوم، جایگاه و خاستگاه مسئولیت اخلاقی در عهد جدید و نهج البلاغه سیده سعیده موسوی حسینی قلعه بهمنی، سید اکبر صادق نیا، مهراب مفتاح، احمدرضا 94/09/03
91 جهان شناسی در عرفان قبالا و عرفان اسلامی هادی نظری هادی نیا، محبوبه حدادی، بهروز شهبازی، علی 94/06/11
92 مسأله اختیار از نگاه آگوستین و غزالی یا آگوستین و ابوالحسن اشعری محمد ابراهیم  علیزاده سلیمانی، عبدالرحیم فرمانیان، مهدی جاودان، محمد 89/06/31
93 مقایسه ی زبان شناختی قرآن و کتاب مقدس مسیحی در ارائه تصویری از بهشت و دوزخ هادی جهانگشای آباجلو صادق نیا، مهراب محمدی مظفر، محمدحسن توفیقی، فاطمه 96/06/27
94 مسیحا باوری در جنبش های جدید یهودی (از قرن هجدهم میلادی تا عصر حاضر) سمیه رضاپورکجیدی سلیمانی، حسین شهبازی‌، علی باغبانی آرانی، جواد 95/03/11
95 جایگاه و کارکرد فرشتگان دردیانت مسیحی زهرا محسنی عارف زاده، الیاس شهبازی، علی بخشنده، حمید 94/07/21
96 تاریخ و اندیشه های کلیسای انطاکیه تا آخر دوره آباء یونس سروری سرای هادی نا، محبوبه مفتاح، احمدرضا بخشنده، حمید 94/06/11
97 بررسی عصر رسولان در مسیحیت و صحابه در اسلام نفیسه طهماسبی امین صادق نیا، مهراب مفتاح، احمدرضا عارف زاده، الیاس 94/10/28
98 چگونگی رسمی شدن کتب عهد جدید وحید ستارزاده لاری مفتاح، احمدرضا سلیمانی، حسین حدادی، بهروز 93/12/25
99 دوره حشمونائیان و تأثیر آن بر شکل گیری فرقه‌های یهودی سودابه سعیدی سلیمانی، حسین شهبازی، علی بخشنده، حمید 93/07/17
100 یونانی مآبی و تأثیر آن بر فرهنگ و دیانت یهودی از سده سوم  قبل از میلاد تا سده اول میلادی زینب عبیدی شهبازی، علی سلیمانی، حسین صادق نیا، مهراب 96/07/19
101 جنبش اصلاح طلبی یهود: زمینه ها، دیدگاهها، پیامدها ابراهیم موسوی سلیمانی، حسین شهبازی، علی حدادی، بهروز 93/07/24
102 تبرک یافتن از دیدگاه مسیحیت کاتولیک و شیعه اثنی عشری سارا سادات خاتمی ابراهیم، علیرضا انصاری پور، محمد تقی مفتاح، احمدرضا 93/12/25
103 بررسی عقاید یهود در قرآن و جایگاه آنها در منابع مقدس یهود محمد ناصر تیموری صادق نیا، مهراب انصاری پور، محمد تقی حدادی، بهروز 94/09/18
104 مراحل تزکیه نفس در مسیحیت ارتدکس و اسلام شیعی با تأکید بر دیدگاه جان کلیماکوس و خواجه نصیرالدین طوسی رقیه احمدی جیلدانی عارف زاده، الیاس توران، امداد انصاری پور، محمدتقی 95/08/04
105 گرایش‌های اخلاقی یهود در دوران مدرن با تأکید بر جنبش موسار فاطمه دانش پژوه سلیمانی، حسین صادق نیا، مهراب شهبازی، علی 93/07/30
106 جایگاه هنر خوشنویسی در نگارش متون مقدس اسلامی و یهودی محمد تقی خادمی نژاد ابراهیم، علیرضا شهبازی، علی صادق نیا، مهراب 93/12/25
107 مقایسه و تحلیل مضمون ادعیه مسیحی و ادعیه اسلامی با تأکید بر مزامیر داود (ع) و صحیفه سجادیه فاطمه قربانی صادق نیا، مهراب حدادی، بهروز باغبانی، جواد 93/12/10
108 مقایسه دیدگاه قرآن و سنت دینی یهود درباره کتاب مقدس عبری فروغ مسعودی صادق نیا، مهراب سلیمانی، حسین حدادی، بهروز 93/07/03
109 رفتار اخلاقی با غیر هم کیشان از دیدگاه شیعه و آیین کاتولیک سید حامدعلی زاده موسوی صادق نیا، مهراب سلیمانی، حسین مفتاح، احمدرضا 93/12/06
110 ادبیات ردیه نویسی در دوره قاجار (دوره پیش از مشروطه) علی علیزاده آقکنده رحمتی، محمد کاظم انصاری پور، محمدتقی سلیمانی، حسین 94/02/02
111 جنبش فمنیسم یهودی: ریشه ها، روند شکل گیری و پیامدها کوثر موسوی سلیمانی، حسین عبدخدائی، زهره حدادی، بهروز 94/10/02
112 مفهوم زیارت و کارکرد آن در آیین کاتولیک و مقایسه آن با زیارت در مذهب شیعه محمد جواد نوروزی بخشنده، حمید عارف زاده، الیاس کرمی پور، ا... کرم 94/06/01
113 رویارویی مسیحیت معاصر با پدیده الحاد نوین ( با تأکید بر تفکرات ریچارد داوکینز و دنیل دنت) مرتضی پیروجعفری همتی، همایون شهبازی، علی پورمحمدی، نعیمه 94/08/16
114 تبعید بابلی و تأثیر آن بر فرهنگ و دیانت یهود زهرا ابن علی چرمهینی سلیمانی، حسین شهبازی، علی باغبانی آرانی، جواد 94/03/03
115 آموزه‌های خاص کلیسای لوتری مهدی رحیمی حدادی، بهروز عارف زاده، الیاس بخشنده، حمید 96/02/06
116 کلیسای قبطی مصر تاریخ، باورها و آیین ها عالیه لطیفی ابراهیم، علیرضا عارف زاده، الیاس مفتاح، احمدرضا 93/09/20
117 شاخصه ها و رویکردهای تفسیر کتاب مقدس در عصر اصلاحات (قرون شانزده و هفده) طیبه حقانی فضل صادق نیا، مهراب توفیقی، فاطمه انصاری پور، محمدتقی 94/12/08
118 تأثیر الهیات کاتولیک بر هنر معماری کلیسایی دوره گوتیک با تأکید بر کلیسای شارتر محدثه روئین فر عارف زاده، الیاس کوشه ای، سیدامیر مفتاح، احمدرضا 97/11/30
119 ترجمه بخش holocaustاز فصل 4 کتاب Contemporary Jewish Theology  همراه با مقدمه تحلیلی در زمینه جایگاه هولوکاست در الهیات جدید نعیمه سالمی صادق نیا، مهراب شهبازی، علی بخشنده، حمید 94/11/21
120 آیین اعتراف و سیر تحول آن در مسیحیت وحیده السادات حسینی حدادی، بهروز مفتاح، احمدرضا بخشنده، حمید 97/11/30
121 جایگاه اعمال ظاهری نزد عرفان شیعی و ارتدکس با تأکید بر آراء  فیض کاشانی و گریگوری پالاماس لعیا باقریان عارف زاده، الیاس غضبانی، یوسف انصاری پور، محمدتقی 95/12/01
122 بررسی تاریخ جامعه یهودیان عراق عماد هلالی الرفاعی، عبدالجبار سلیمانی، حسین الشیخ، علی 95/12/25
123 کارکرد الاهیاتی مرگ در قرآن و عهد جدید سمیه فیروزفر صادق نیا، مهراب توفیقی، فاطمه بخشنده، حمید 96/10/05
124 ترجمه فصل سوم کتاب   The Blackwell Companion to Judaism همراه با مقدمه تحلیلی سمانه صادق خانی قمی شهبازی، علی صادق نیا، مهراب بخشنده، حمید 97/06/31
125 معیارهای راست کیشی و بدعت در مسیحیت اولیه محمدرضا احسانی مطلق مفتاح، احمدرضا صادق نیا، مهراب بخشنده، حمید 94/04/13
126 جایگاه مکان مقدس در شعائر یهودی، مسیحی و اسلامی محمود تقی زاده کوهبنانی مفتاح، احمدرضا سلیمانی، حسین عارف زاده، الیاس 93/07/29
127 سنت و متن مقدس از منظر قرائیم و قرآنیون مرضیه شفیعی سلیمانی، حسین مهریزی، مهدی حدادی، بهروز 95/02/22
128 مقایسه کارکردهای تصلیب عیسی مسیح ( از نظر مسیحیان) و شهادت امام حسین(ع) (از نظر شیعیان) زهرا حسین زاده پور محمدی، نعیمه صادق نیا، مهراب باغبانی، جواد 96/09/25
129 ترجمه بخش اول کتاب The Age of The Reformation) عصر اصلاحات همراه با مقدمه تحلیلی معصومه سلمانیان پور آلانق حدادی، بهروز انصاری پور، محمدتقی صادق نیا، مهراب 97/11/30
130 مقایسه مفهوم و جایگاه برزخ در اسلام و مسیحیت نسرین قشمی مفتاح، احمدرضا حدادی، بهروز انصاری پور، محمدتقی 96/10/10
131 کلیسای مارونی، تاریخ، گزاره ها، شعائر علی قوچانی غروی عارف زاده، الیاس انصاری پور، محمدتقی مفتاح، احمدرضا 95/03/13
132 تاریخ دینی- اجتماعی یهودیان شبه جزیره عربستان پیش و پس از ظهور اسلام (سده های ششم و هفتم میلادی) سید محمد نقوی سلیمانی، حسین صادق نیا، مهراب صادقی، مصطفی 96/01/30
133 عزرا و عزیر در سنت یهودی و اسلامی محدثه مهریزی سلیمانی، حسین محمدی مظفر، محمدحسن انصاری پور، محمدتقی 96/06/23
134 نظریه الهام لفظی املایی و مقایسه آن در مسیحیت کاتولیک و تشیع ابوالحسن پورقربانی زاده صادق نیا، مهراب بخشنده، حمید مفتاح، احمدرضا 94/01/22
135 ترجمه کتاب «Spiritual Exercises  of Ignatius Loyola» به همراه مقدمه تحلیلی زهرا حبیب پور بخشنده، حمید مفتاح، احمدرضا لک زائی، مهدی 96/10/02
136 جایگاه عصمت در مسیحیت کاتولیک و اسلام شیعی مصطفی حیران عارف زاده، الیاس بخشنده، حمید مفتاح، احمدرضا 93/08/01
137 بررسی روش شناختی نقد کتاب مقدس از دیدگاه علامه محمدجواد بلاغی با تأکید بر کتاب الهدی الی دین المصطفی حسن نعیم آبادی مفتاح، احمد رضا صادق نیا، مهراب بخشنده، حمید 96/10/10
138 ‌ترجمه کتابهای 3 و 4 از  کتاب Code Of Canon Law  به ضمیمه مقدمه‌ای درباره قوانین کلیسایی محمدامین راستانی مفتاح، احمدرضا سلیمانی، حسین شهبازی، علی 95/03/04
139 کرامت انسان در اسلام و مسیحیت (باتأکید بر قرآن و عهدین) مرتضی اردشیر مفتاح، احمدرضا خسروی، حسین عارف زاده، الیاس 93/11/29
140 مقایسه دیدگاه‌های فرقه فرانسیسیان با طریقت دراویش گنابادیه سارا ارقش عارف زاده، الیاس غضبانی، یوسف صادق نیا، مهراب 95/10/20
141 یهودیت در ایران باستان سیده صدیقه نوربخش امیری سلیمانی، حسین منتظری، سیدسعیدرضا شهبازی، علی 97/11/30
142 مسیح شناسی از شورای نقیه تا شورای قسطنطنیه اول ( با تکیه بر آرا پدران کاپادوکیه‌ای) زهرا زنگنه هوشنگی، لیلا صادق نیا، مهراب عارف زاده، الیاس 95/06/29
143 رسالت حضرت موسی(ع) در تورات و قرآن مرتضی زاهدزاده انصاری پور، محمدتقی بخشنده، حمید شهبازی، علی 96/07/16
144 نشانه های فراماسونریِ دارای خاستگاه یهودی (با استفاده از نظام نشانه شناسی پرس) سید امین شماعی توفیقی، فاطمه شهبازی، علی صادق نیا، مهراب 94/10/21
145 الهیات پولس؛ ترجمه بخش سوم از کتاب The Cambridge Companion To ST. Paul همراه با مقدمه تحلیلی محبوبه سادات موسوی نژاد بخشنده، حمید مفتاح، احمدرضا صادق نیا، مهراب 97/06/31
146 تحلیل روانشناختی شخصیت مارتین لوتر و تأثیر آن بر برداشت‌های اصلاح طلبانه از مسیحیت (با تأکید بر اندیشه‌های روانشناختی اریکسون در کتاب Young Man Luther) محمد حسین افشاری کرمانی بخشنده‌، حمید زندی، محسن قلی زاده، احمد 95/06/14
147 نظریه عیسی تاریخی در الاهیات جدید مسیحی محسن امینی فر مفتاح، احمدرضا شهبازی، علی صادق نیا، مهراب 96/11/14
148 تأثیرپذیری آگوستین از اندیشه های مانوی فهیمه زعفرانی شکری فومشی، محمد مفتاح، احمدرضا صادق نیا، مهراب 96/07/12
149 قواعد سقوط تکلیف شرعی در اسلام و یهودیت مطهره اختری سلیمانی، حسین سیدموسوی، سیدعلی صادق نیا، مهراب 96/09/22
150 جایگاه اعمال ظاهری نزد عرفان شیعی و ارتدکس با تأکید بر آراء فیض کاشانی و گریگوری پالاماس لعیا باقریان عارف زاده، الیاس غضبانی، یوسف انصاری پور، محمدتقی 95/12/01
151 برادری دینی و نقش آن در شکل گیری امت های مسیحی و اسلامی براساس قرآن کریم و عهد جدید سید ابراهیم کاظمی صادق نیا، مهراب انصاری پور، محمدتقی عارف زاده، الیاس 96/10/13
152 مسیحیت در دوره ایران باستان داود معصومیان عارف زاده، الیاس منتظری، سیدسعیدرضا سلیمانی، حسین 95/09/25
153 نقش تلمود در شکل‌گیری اخلاق یهودی زینب کهنی صادق نیا، مهراب شهبازی، علی آبائی، آرش 96/07/20
154 ترجمه بخش اول کتاب code of Jewish law  به همراه مقدمه تحلیلی (از صفحه 1 تا 71) مریم محمدنژاد چاری شهبازی، علی آبائی، آرش سلیمانی، حسین 95/10/30
155 بازتاب آموزه های اناجیل در مثنوی مولوی حمید بیگدلی یوسفی، محمدرضا صادق نیا، مهراب ابراهیمی، رقیه 96/12/07
156 معراج در دین زرتشت و دین یهودی با تأکید بر ارداویراف نامه و رازهای خنوخ ریاحی قهفرخی زینب فرهودی، مصطفی بخشنده، حمید لک زایی، مهدی 97/09/17
157 بررسی جایگاه اجتماعی زن در اوستا و عهد جدید زهره گل پرور شکری فومشی، محمد صادق نیا، مهراب حدادی، بهروز 96/12/14
158 تأثیر اومانیسم بر شکل گیری نهضت اصلاح دینی کامیار پور اسمعیل مطلق پاسکه حدادی، بهروز مفتاح، احمدرضا صادق نیا، مهراب 97/06/25
159 اخلاق به روایت داستان: تحلیل روش شناختی قصص قرآن و عهدین در بیان تحول امر اخلاقی و تعمیق آن سیدمحمداحمدی سیاوشانی صادق نیا، مهراب بخشنده، حمید جوان آراسته، امیر 97/11/30
160 عهد و وعده در تورات و رساله های پولس صالحی فرد فرحناز انصاری پور، محمدتقی شهبازی، علی صادق نیا، مهراب 97/11/30
161 حیا در قرآن و کتاب مقدس: مفاهیم، مصادیق و کارکرد وحیدی فاطمه وحیدی، شهاب الدین صادق نیا، مهراب انصاری پور، محمدتقی 97/11/30
162 پیش زمینه عرفان مسیحی و عرفان اسلامی با تأکید بر متن سرود مرواریدو قصه غربت الغربیه ریحانه جان نثاری عارف زاده، الیاس شکری فومشی، محمد صادق نیا، مهراب 1397/06/26
163 تصویر برزخ در کمدی الهی و سیاحت غرب محمدحسین شبانی انصاری پور، محمدتقی مفتاح، احمدرضا بخشنده، حمید 97/08/15
164 گفتگوی اسلام و مسیحیت در لبنان با تأکید بر اندیشه های علامه محمدحسین فضل ا... مهدی زالی زاده مغانلو مرادی، مجید ایمانی، علیرضا مفتاح، احمدرضا 97/11/25
165 آیین‌های مذهبی ناظر به مرگ در ادیان ابراهیمی و نقش آن در بازتولید معنای زندگی نظافتی علی صادق نیا، مهراب کاظمی راد، رضا لک زائی، مهدی 97/06/31
166 عیسی به روایت کتاب مقدس : منجی یا میانجی محمدرضا محمدی عارف زاده، الیاس مومنی، علی اکبر صادق نیا، مهراب 97/11/30
167 ترجمه و نقد روش شناختی فصل دوم از کتاب "THE AUTHORITY AND INTERPRETATION OF THE BIBLE AN HISTORICAL APPROACH" تحت عنوان "Concentration on the Bible's saving function during the Reformation " (تمرکز بر کارکرد نجات بخش کتاب مقدس در زمان دین پیرایی) محمدرضا ارزانی بخشنده، حمید حقانی فضل، محمد انصاری پور، محمدتقی 97/06/31
170 بازنمایی الگوهای نجات شناسی کتاب مقدس در سینمای آخر الزمان یاسر آئین صادق نیا، مهراب بخشنده،‌ حمید عارف زاده، الیاس 97/06/20
173 مذهب کویکر با تأکید بر اخلاق محمدرضا حاجی اکبری شمالی لگن‌هاوزن    
176 مفهوم کتاب مقدس در قرآن و مقایسه آن با سنت یهودی و مسیحی سید محسن حسینی نژاد صادق نیا بهجت پور    
179 بررسی و نقد دیدگاه آگوستین در مسأله گناه نخستین علی کوچکی برسری        
182 نجات و انتظار از دیدگاه شاهدان یهوه و مقایسه آن با مسیحیت کاتولیک زهرا حاتمی        
185 نقد تاریخی انجیل‌های رسمی با تأکید بر نقد سندی محمد ضیاء توحیدی        
188 جایگاه جنسیت در آیین کاتولیک و شیعه: رویکرد منظومه‌نگر علی غلامی درگاه        
191 ترجمه کتاب  The Cloud Of anKnowing به همراه مقدمه تحلیلی محمد ادهمی دغدغان        
194 سامریان: تاریخ، باورها و آیین ها محمدامین آل بوغبیش        
197 جایگاه انذار و تبشیر در دعوت انبیاء با تأکید بر رسالت حضرت موسی(ع) و حضرت عیسی(ع) و حضرت محمد (ص) علی لطفی        
200 بررسی مضامین و بنیادهای اسلامی ـ مسیحی در شکل گیری صلیب سرخ و هلال احمر جواد رضائی        
203 اخلاق جنگ در ادیان ابراهیمی عباس نصیرپور        
206 اطاعت و یکتا پرستی به مثابه زیر بنای اخلاق در قرآن و کتاب مقدس حمید شهسواری        
209 ماهیت ازدواج در مسیحیت و اسلام اسماء وحیدنیا        
212 مقایسه دیدگاه‌های عرفانی فرقه دومنیکن و فرقه کبرویه مطهره بنیادی عارف زاده غضبانی    
215 ترجمه فصل سوم از کتاب  CODE OF JEWISH LAW همراه با مقدمه‌ی تکمیلی با عنوان نقش عبادی روز شنبه در دینداری یهودیان ابوذر ظفری لنگرودی بخشنده      
218 جنبش پنطیکاستی در غرب آفریقا؛ تاریخ، الهیات و باورها حامد نوائی قنبری طاهری آکردی    
221 مقایسه عرفان خواجه عبدا... انصاری با عرفان قدیسه ترزا عقیل اسمعیلی        
224 مفهوم شناسی مفهوم انسان آرمانی  در متون مقدس ادیان ابراهیمی بر اساس مفهوم انسان سالم در روانشناسی انسان گرایانه محمدجواد صلواتی انصاری پور زندی    
227 بازخوانی سیره حضرت عیسی علیه السلام در اناجیل در پرتو مفهوم شیعی تقیه سید احمد هاشمی انصاری پور حقانی فضل    
230 بازخوانی آیات تصدیق و بررسی مص2داق شناسانه مدالیل آن حمید علی عسگریان نجف آبادی انصاری پور ادیان    
233 زمینه های الاهیاتی و فرهنگی تعامل جامعه شیعی ایران با ارتدوکس روسی فرهاد یوسفی عارف زاده ادیان    
236 شاخصه‌های الاهیات لیبرال آلمانی در قرن نوزدهم، با تأکید بر آرای  آدولف فون هارناک کوثر آقائی دیزج توفیقی ادیان    
239 ترجمه فصل اول از کتاب: پرسش ها و پاسخ ها / شبتای صبی, شبتایی ها با عنوان « ظهور شبتایی ها در قرن هفدهم» به همراه مؤخره درباره وضعیت شبتایی ها در قرن حاضر معصومه کاراکوش چیبیک صادق نیا ستارزاده    
242 کوئیکر ها و نگرش های انسانی به مقوله دینداری و جایگاه زن مریم امیری حدادی امیریزدانی    
245 اخلاق گفتگو: معطوف به گفتگوی بین ادیان محمدجواد عطائی بخشنده ادیان    
248 بررسی مسایل فقهی خانواده در اسلام و یهودیت علی اصغر رضائی بخشنده شهبازی    
251 زندگی مسلمت آمیز بین مسلمانان، مسیحیان،  در عراق حیدر قاسم دعیر الدراجی حدادی قاسمی    
254 حاجه الإنسان للدین فی منظور القران الکریم والکتاب المقدس حسین محمد حسین حسین حدادی ادیان    
257 شخصیه ابراهیم (علیه السلام) فی القرآن الکریم والعهد القدیم (دراسه تحلیلیه مقارنه) میثم کاظم شهاب شهاب صادق نیا الثامر    
260 سرزمین ابتلاء ابراهیم به روایت سفر پیدایش و قرآن کریم سیدمصطفی الحسینی انصاری پور بخشنده    
263 ترجمه کتاب on free choice of the will اثر اگوستین عشرت حبوباتی سلیمانی جاودان   1388/11/18
266 خطاناپذیری عهد جدید از دیدگاه کاتولیک‌ها و انجیلی‌ها محسن ربانی مفتاح     1389/02/21
269 ترجمه فصل دوم از کتاب judism _and islam In practice   به همراه مقدمه تحلیلی ناظر به مسائل تئوریک زهرا زاهدی سلیمانی فرزین   1390/06/13
272 الاهیات پروتستان و روحیه سرمایه‌داری(تحلیل تز ماکس وبر) محسن زندی صادق نیا قلی زاده   1388/07/26
275 ترجمه ‍Comparing religions thought lawJacob neusner _and T.sonn محمدرضا فلاح تفتی سلیمانی انصاری پور   1390/07/09
278 بررسی مبانی الهیاتی بازگشت مسیح در تفسیر کاتولیکی از کتاب مقدس جواد قاسمی صادق نیا مفتاح   1389/02/30
281 ترجمه بخشی از کتاب فان درلیو به نام ذات و تجلی دین مرتضی کریمی لک زایی قنبری دوستکوهی   1388/10/29
284 خدا در تفاسیر رسمی عهد عتیق و تأثیر آن در اخلاق یهود سکینه کلانتری صادق نیا انصاری پور   1388/11/11
287 زن در قرآن و عهد قدیم و احکام مربوط به زنان محمدحسین معزی صادق نیا قلی زاده   1389/04/31
290 ترجمه کتاب (Jerusalem) از ص 32 تا 138 ارجح می‌باشد سعیده نبوی هاشمی انصاری پور فرزین   1389/05/27
293 مقایسه آیین قربانی در ادیان ابراهیمی احمد آقایی میبدی سلیمانی سلیمانی   1389/06/17
296 نقش تربیتی نیایش از منظر قرآن و عهد جدید محمدعلی امینی انصاری پور سلیمانی   1391/08/09
299 بررسی  الهیات سیاسی آلمان در قرن بیستم زهره دلفان لگن‌هاوزن فرزین   1389/03/31
302 رویکرد مسیحیت تبشیری در ایران از زمان قاجار تاکنون با تکیه بر روش میلر میترا رحمتی سبحانی جاودان   1389/02/14
305 ترجمه کتاب Mystical _union In judism Christianity _and islam سید علی قنادیان پازوکی لگن‌هاوزن   1390/06/19
308 ترجمه و نقد کتاب the Messiah bef_ore Jesus محمد حسین علیجانی مفتاح فرزین   1390/06/23
311 ترجمه کتاب خاستگاه عهد جدید به همراه مقدمه تحلیلی حامد فیاضی لگن‌هاوزن سلیمانی   1388/04/07
314 ترجمه چهار فصل اول کتاب علم و دین نوشته آلیستر مگ گراث زینب نزادی بیات موسوی   1389/04/05
317 مفهوم محبت در مسیحیت با تأکید بر عهد جدید و تفسیر آباء کلیسا رضیه احمدی صادق نیا مفتاح   1390/04/04
320 فضیلت از نگاه توماس آکوئیناس بر اساس Suma theologia آمنه دانیالی مفتاح صادق نیا   1392/03/27
323 ترجمه هشتادصفحه از بخش چهارم کتاب Code of Jewish Law  به همراه مقدمه و بخش تطبیقی با کتاب شرایع الاسلام محمد علی مقیسه سلیمانی طالبی دارابی   1391/08/04
326 بررسی اندیشه‌های یوسف درّه حداد با تأکید بر مسأله عدم تحریف کتاب مقدس حسن مولادوست صادق نیا شریعتمداری   1392/07/08
329 نقد و بررسی اشکالات و آراء کلامی ابن‌کمونه در باب چهارم کتاب تنقیح الابحاث حیدر عیوضی ابراهیمی دینانی صادق نیا   1390/03/17
332 گناه و پیامدهای آن در کتاب مقدس عبری و قرآن سید مرتضی میرتبار بزرودی سلیمانی شریعتمداری   1391/09/01
335 بررسی وحی و نبوت از منظر ابن سینا و ابن میمون رحیمه رحمانی صادق نیا شریعتمداری   1390/06/20
338 مطالعه‌ای معناشناختی در باب کلمه در قرآن و کتاب مقدس محمدصادق احمدی صادق نیا مفتاح   1392/01/29
341 مقایسه نقش موعودباوری در پیدایش فرقه‌ها در دو دین اسلام و مسیحیت در دو قرن اخیر رضا کاظمی راد صادق نیا فرمانیان آرانی   1391/12/10
344 شئون رسالت حضرت عیسی از نگاه قرآن و عهد جدید قاسم باصری حسن کهل انصاری پور صادق نیا   1392/12/17
347 مبانی مشروعیت جنگ در ادیان ابراهیمی محمدرضا برته صادق نیا لگن‌هاوزن   1390/07/19
350 تاریخ و عقاید کلیسای ارتدوکس روسیه محمد مهدی رفیع پور انصاری پور بخشنده   1392/09/06
353 گفتگوی ادیان در چالش با هویت دینی با تأکید بر الهیات تطبیقی احمد مقری صادق نیا مفتاح   1392/08/27
356 بررسی و تحلیل تفسیر المیزان در مورد آیات مرتبط با یهودیت سید محمدعلی طباطبایی صادق نیا سلیمانی   1391/08/11
359 خطاناپذیری عهد جدید از دیدگاه کاتولیک‌ها و انجیلی‌ها محمد حقانی فضل سلیمانی باغبانی آرانی   1388/11/18
362 ترجمه بخش سوم از کتاب An Introduction to the catholic social، فاطمه رحیمی ثابت سلیمانی فرزین   1389/06/31
365 تاثیرات فکری معتزله بر الهیات یهود در قرن دهم میلادی محمدمهدی رضاپور سلیمانی صادق نیا   1390/06/14
368 بررسی تطبیقی مفهوم عهد در ادیان ابراهیمی با تکیه بر عهد خدا با ابراهیم(علیه السلام) حسین خسروی رافعی انصاری پور   1390/02/01
371 بررسی ساختار و شاخصه های کلیسای ارامنه مسیحی در ایران منصور ترابی عارف زاده بخشنده   1393/03/05
374 ترجمه ثلث اول کتاب The Jewish War:Josephus به همراه مقدمه تحلیلی سمیه بخشی قولنجی سلیمانی بخشنده   1391/12/16
377 ترجمه بخشی از کتاب Sociology of religion (از فصل نهم تا شانزدهم) الناز دباغ قصبه صادق نیا لک زایی   1392/08/01
380 ترجمه بخشی از کتاب Socialogy of religion (تا صفحه 138) بهین شجاع لک زایی صادق نیا   1391/12/12
383 بررسی تطبیقی کارکردهای فیض در الهیات کاتولیک و لطف در کلام شیعه مهدی قاسمی مفتاح صادق نیا   1392/08/08
386 ترجمه ثلث دوم کتاب The Jewish War:Josephus به همراه مقدمه تحلیلی علی قناعتیان جهرمی سالکی شهبازی   1391/10/04
389 ترجمه فصل های خدا، آفرینش، وحی و رستگاری از کتابContemp_orary Jewish Theology به همراه مقدمه تحلیلی الهه سادات کاظمی شهبازی سلیمانی   1392/12/22
392 ترجمه ثلث سوم کتاب The Jewish War: Josephus به همراه مقدمه تحلیلی معصومه مهدیلوترکمانی سلیمانی بخشنده   1392/08/26
395 ترجمه بخش grace (فیض) از کتاب summa theologiae همراه با مقدمه تحلیلی (سیرتطور مفهوم فیض در مسیحیت با تأکید بر مقایسه دیدگاه آگوستین و آکویناس) رئوف نصرتیان مفتاح شهبازی   1391/12/21
398 بررسی جایگاه اجتماعی زن در کتاب مقدس عبری و قرآن زهرا یزدی زارعان صادق نیا   1392/09/06
401 بررسی فعالیت جریان های عمده پنطیکاستی در فضای مجازی کوثر طاهری ابراهیم     1392/08/28
404 بررسی مصلوب شدن، رستاخیز و عروج عیسی در قرآن و اناجیل سمانه غلامی خلیل آباد الشیخ مفتاح   1392/12/21
407 تحلیل و نقد نظریه اسطوره گشایی بولتمان مائده معراجی فر ابراهیم مفتاح   1393/08/29
410 ترجمه کتاب The Babylonian Genesis  نوشته الکساندر هیدل به همراه مقدمه تحلیلی محسن مکاری لک زایی سلیمانی   1393/10/27
413 شخصیت عیسی مسیح از نگاه الهیات نوارتدکسی و الهیات تاریخی (با رویکرد بر آرای بارت و لفهارت پاننبرگ) فاطمه وکیلی هادی‌نا مفتاح   1392/10/17
416 بررسی مفهوم و جایگاه سنت در مذهب تشیع و آیین کاتولیک سیدمحسن موسوی مفتاح انصاری پور   1394/07/07
419 مقایسه رابطه عقل و دین از منظر مکتب ویتگنشتاینی( الاهیات بر پایه بازی های زبانی) و مکتب تفکیک رامین باباگل زاده چاری پورمحمدی ماهونکی مفتاح   1393/06/09
422 بررسی و نقد علمی گفتگوهای اسلام و مسیحیت در 50 سال اخیر ایران مهدی صالحی مسجدجامعی صادق نیا   1393/08/29
425 ترجمه رساله The Divine Names از دیونیسیوس به همراه مقدمه تحقیقی مجتبی عرب نژاد خانوکی بخشنده شهبازی   1393/07/28
428 معنای رنج در الاهیات مسیحی عارفه گودرزوند چگینی پورمحمدی ماهونکی صادق نیا   1392/10/19
431 ترجمه کتاب‌ های پنجم، ششم و هفتمCode Of Canon Law  به همراه مقدمه تحلیلی خدیجه محمدی شجاعی سلیمانی مفتاح   1392/11/16
434 کارکرد تربیتی رنج در الهیات یهودی و کلام اسلامی (با نگاهی به رنج ایوب) محمدباقر نائیجی صادق نیا مفتاح   1393/09/06
437 شاهدان یهوه ـ شکل گیری و باورها رضا نادری دره کتی مفتاح حدادی   1393/12/13
440 مفهوم، جایگاه و خاستگاه مسئولیت اخلاقی در عهد جدید و نهج البلاغه سیده سعیده موسوی حسینی قلعه بهمن صادق نیا   1394/09/03
443 جهان شناسی در عرفان قبالا و عرفان اسلامی هادی نظری هادی‌نا حدادی   1394/06/11
446 بررسی تهذیب از نگاه خواجه نصیرطوسی و ابن پقوده (با تأکید بر کتاب اوصاف الاشراف و وظایف القلوب) سیداحمد حسینی صادق نیا ملکی   1391/11/01
449 ترجمه مقاله  دوم از کتاب (الانوار و المراقب) یعقوب قرقسانی بامقدمه تحلیلی سیدعلی ساداتی سلیمانی آبائی   1390/06/06
452 مسأله اختیار از نگاه آگوستین و غزالی یا آگوستین و ابوالحسن اشعری محمدابراهیم علیزاده سلیمانی فرمانیان آرانی   1389/06/31
455 مقایسه مرگ و نقش آن در بازدارندگی در اسلام و مسیحیت با تکیه بر قرآن و عهدین محسن گلپایگانی صادق نیا محمدی مظفر   1392/08/12
458 مسیحیت کاتولیک در آمریکای لاتین از ورود 1492 تا دوران استقلال 1850 محسن مجتهدزاده مفتاح انصاری پور   1391/03/09
461 مقایسه ی زبان شناختی قرآن و کتاب مقدس مسیحی در ارائه تصویری از بهشت و دوزخ هادی جهانگشای اباجلو صادق نیا محمدی مظفر   1396/06/27
464 بررسی روایتهای جدید برهان مسیحی اثبات وجود خدا از راه معجزه ( روایت تیلیش، هالن و سویین برن) نرجس دانشی پورمحمدی ماهونکی انصاری پور   1395/03/03
467 مسیحا باوری در جنبش های جدید یهودی (از قرن هجدهم میلادی تا عصر حاضر) سمیه رضاپورکجیدی سلیمانی شهبازی   1395/03/11
470 رفتار اخلاقی با غیر هم کیشان از دیدگاه شیعه و آیین کاتولیک سید حامد علی زاده موسوی صادق نیا سلیمانی   1393/12/06
473 ادبیات ردیه نویسی در دوره قاجار (دوره پیش از مشروطه) علی علیزاده آقکند رحمتی انصاری پور   1394/02/02
476 جنبش فمنیسم یهودی: ریشه ها، روند شکل گیری و پیامدها کوثر موسوی سلیمانی عبدخدایی   1394/10/02
479 جایگاه و کارکرد فرشتگان دردیانت مسیحی زهرا محسنی عارف زاده شهبازی   1394/07/21
482 تاریخ و اندیشه های کلیسای انطاکیه تا آخر دوره آباء یونس سروری سرای هادی‌نا مفتاح   1394/06/11
485 مفهوم زیارت و کارکرد آن در آیین کاتولیک و مقایسه آن با زیارت در مذهب شیعه محمد جواد نوروزی بخشنده عارف زاده   1394/06/01
488 رویارویی مسیحیت معاصر با پدیده الحاد نوین ( با تأکید بر تفکرات ریچارد داوکینز و دنیل دنت) مرتضی پیروجعفری همتی شهبازی   1394/08/16
491 بررسی عصر رسولان در مسیحیت و صحابه در اسلام نفیسه طهماسبی امین صادق نیا مفتاح   1394/10/28
494 آموزه‌های خاص کلیسای لوتری مهدی رحیمی حدادی عارف زاده   1396/02/06
497 چگونگی رسمی شدن کتب عهد جدید وحید ستارزاده لاری مفتاح سلیمانی   1393/12/25
500 کلیسای قبطی مصر تاریخ، باورها و آیین ها عالیه لطیفی ابراهیم عارف زاده   1393/09/20
503 دوره حشمونائیان و تأثیر آن بر شکل گیری فرقه‌های یهودی سودابه سعیدی سلیمانی شهبازی   1393/07/17
506 شاخصه ها و رویکردهای تفسیر کتاب مقدس در عصر اصلاحات (قرون شانزده و هفده) طیبه حقانی فضل صادق نیا توفیقی   1394/12/08
509 تأثیر الهیات کاتولیک بر هنر معماری کلیسایی دوره گوتیک با تأکید بر کلیسای شارتر محدثه روئین فر عارف زاده     1397/11/30
512 یونانی مآبی و تأثیر آن بر فرهنگ و دیانت یهودی از سده سوم  قبل از میلاد تا سده اول میلادی زینب عبیدی شهبازی سلیمانی   1396/07/19
515 جنبش اصلاح طلبی یهود: زمینه ها، دیدگاهها، پیامدها سیدابراهیم موسوی سلیمانی شهبازی   1393/07/24
518 ترجمه بخش holocaustاز فصل 4 کتاب Contemp_orary Jewish Theology  همراه با مقدمه تحلیلی در زمینه جایگاه هولوکاست در الهیات جدید نعیمه سالمی صادق نیا شهبازی   1394/11/21
521 تبرک یافتن از دیدگاه مسیحیت کاتولیک و شیعه اثنی عشری ساراسادات خاتمی ابراهیم انصاری پور   1393/12/25
524 آیین اعتراف و سیر تحول آن در مسیحیت وحیده السادات حسینی حدادی مفتاح   1397/11/30
527 بررسی عقاید یهود در قرآن و جایگاه آنها در منابع مقدس یهود محمدناصر تیموری صادق نیا انصاری پور   1394/09/18
530 بررسی تاریخ جامعه یهودیان عراق عماد هلالی الرفاعی سلیمانی   1395/12/25
533 مراحل تزکیه نفس در مسیحیت ارتدکس و اسلام شیعی با تأکید بر دیدگاه جان کلیماکوس و خواجه نصیرالدین طوسی رقیه احمدی جیلدانی عارف زاده توران   1395/08/04
536 گرایش‌های اخلاقی یهود در دوران مدرن با تأکید بر جنبش موسار فاطمه دانش‌پژوه سلیمانی صادق نیا   1393/07/30
539 جایگاه هنر خوشنویسی در نگارش متون مقدس اسلامی و یهودی محمدتقی خادمی نژاد ابراهیم شهبازی   1393/12/25
542 مقایسه و تحلیل مضمون ادعیه مسیحی و ادعیه اسلامی با تأکید بر مزامیر داود (ع) و صحیفه سجادیه فاطمه قربانی صادق نیا حدادی   1393/12/10
545 مقایسه دیدگاه قرآن و سنت دینی یهود درباره کتاب مقدس عبری فروغ مسعودی صادق نیا سلیمانی   1393/07/03
548 مسیحا باوری در عرفان یهودی از زمان شکل گیری تا قرن 17 مهدیه مقدم بشیر حدادی شهبازی   1399/12/10
551 معیارهای راست کیشی و بدعت در مسیحیت اولیه محمدرضا احسانی مطلق مفتاح صادق نیا   1394/04/13
554 جایگاه مکان مقدس در شعائر یهودی، مسیحی و اسلامی محمود تقی زاده کوهبنانی مفتاح سلیمانی   1393/07/29
557 الهیات محیط زیست در اسلام ( با تأکید بر آموزه انسان محوری)الهیات محیط زیست در اسلام ( با تأکید بر آموزه انسان محوری) سمیه فیروزفر صادق نیا توفیقی   1396/10/05
560 سنت و متن مقدس از منظر قرائیم و قرآنیون مرضیه شفیعی سلیمانی مهریزی   1395/02/22
563 مقایسه کارکردهای تصلیب عیسی مسیح ( از نظر مسیحیان) و شهادت امام حسین(ع) (از نظر شیعیان) زهرا حسین زاده پورمحمدی ماهونکی صادق نیا   1396/09/25
566 ترجمه فصل سوم کتاب   The Blackwell Companion to Judaism همراه با مقدمه تحلیلی سمانه صادق خانی قمی شهبازی صادق نیا   1397/06/31
569 ترجمه بخش اول کتاب The Age of The Ref_ormation) عصر اصلاحات همراه با مقدمه تحلیلی معصومه سلمانیان پور آلانق حدادی انصاری پور   1397/11/30
572 مقایسه مفهوم و جایگاه برزخ در اسلام و مسیحیت نسرین قشمی مفتاح حدادی   1396/10/10
575 بررسی رابطه اخلاق و شریعت  با ایمان از دیدگاه پولس زینب سادات میرشرف الدین مفتاح صادق نیا   1398/06/30
578 کلیسای مارونی، تاریخ، گزاره ها، شعائر علی قوچانی غروی عارف زاده انصاری پور   1395/03/13
581 تاریخ دینی- اجتماعی یهودیان شبه جزیره عربستان پیش و پس از ظهور اسلام (سده های ششم و هفتم میلادی) سیدمحمد نقوی سلیمانی صادق نیا   1396/01/30
584 عزرا و عزیر در سنت یهودی و اسلامی محدثه مهریزی سلیمانی محمدی مظفر   1396/06/23
587 نظریه الهام لفظی املایی و مقایسه آن در مسیحیت کاتولیک و تشیع ابوالحسن پورقربانی زاده باداموئیه صادق نیا بخشنده   1394/01/22
590 ترجمه کتاب «Spiritual Exercises  of Ignatius Loyola» به همراه مقدمه تحلیلی زهرا حبیب پور بخشنده مفتاح   1397/11/30
593 جایگاه عصمت در مسیحیت کاتولیک و اسلام شیعی مصطفی حیران عارف زاده بخشنده   1393/08/01
596 بررسی باورهای مسیحیان یهودی اولیه روح‌الله رحمانی شمسی مفتاح بخشنده   1393/03/27
599 ترجمه کتاب The Bahir همراه با مقدمه‌ تحلیلی مصطفی مرشدلو سلیمانی آبائی   1394/02/24
602 تبعید بابلی و تأثیر آن بر فرهنگ و دیانت یهود زهرا ابن علی چرمهینی سلیمانی شهبازی   1394/03/03
605 کرامت انسان در اسلام و مسیحیت (باتأکید بر قرآن و عهدین) مرتضی اردشیر بهرستاقی مفتاح خسروی   1393/11/29
608 مقایسه دیدگاه‌های فرقه فرانسیسیان با طریقت دراویش گنابادیه سارا ارقش عارف زاده غضبانی   1395/10/20
611 ترجمه مقاله چهارم از کتاب (الانوار و المراقب) بامقدمه‌ای درباره منابع استنباط فقه یهودیت حاخامی واحد دوست محمدی سلیمانی حمامی‌لاله زار   1394/11/08
614 بررسی روش شناختی نقد کتاب مقدس از دیدگاه علامه محمدجواد بلاغی با تأکید بر کتاب الهدی الی دین المصطفی حسن نعیم آبادی مفتاح صادق نیا   1396/10/10
617 ‌ترجمه کتابهای 3 و 4 از  کتاب Code Of Canon Law  به ضمیمه مقدمه‌ای درباره قوانین کلیسایی محمدامین راستانی مفتاح سلیمانی   1395/03/04
620 نشانه های فراماسونریِ دارای خاستگاه یهودی (با استفاده از نظام نشانه شناسی پرس) سید امین شماعی توفیقی شهبازی   1394/10/21
623 یهودیت در ایران باستان سیده صدیقه نوربخش امیری سلیمانی منتظری   1397/11/30
626 مسیح شناسی از شورای نقیه تا شورای قسطنطنیه اول (با تکیه بر آرا پدران کاپادوکیه‌ای) زهرا زنگنه هوشنگی صادق نیا   1395/06/29
629 رسالت حضرت موسی(ع) در تورات و قرآن مرتضی زاهدزاده انصاری پور بخشنده   1396/07/16
632 فرایند شکل گیری علم نقادی ادبی کتاب مقدس در عصر مدرن(دوره اولیه، نقادی منبع، نقادی و نقادی شکل) مرتضی عباسی بخشنده انصاری پور   1400/09/30
635 الهیات پولس؛ ترجمه بخش سوم از کتاب The Cambridge Companion To ST. Paul همراه با مقدمه تحلیلی محبوبه السادات موسوی بخشنده مفتاح   1397/06/31
638 تحلیل روانشناختی شخصیت مارتین لوتر و تأثیر آن بر برداشت‌های اصلاح طلبانه از مسیحیت (با تأکید بر اندیشه‌های روانشناختی اریکسون در کتاب Young Man Luther) محمد حسین افشاری کرمانی بخشنده زندی   1395/06/14
641 نظریه عیسی تاریخی در الاهیات جدید مسیحی محسن امینی فر مفتاح شهبازی   1396/11/14
644 نظریه عیسی تاریخی در الاهیات جدید مسیحی فهیمه زعفرانی شکری فومشی مفتاح   1396/07/12
647 قواعد سقوط تکلیف شرعی در اسلام و یهودیت مطهره اختری سلیمانی سیدموسوی   1396/09/22
650 جایگاه اعمال ظاهری نزد عرفان شیعی و ارتدکس با تأکید بر آراء فیض کاشانی و گریگوری پالاماس لعیا باقریان عارف زاده غضبانی   1395/12/01
653 برادری دینی و نقش آن در شکل گیری امت های مسیحی و اسلامی براساس قرآن کریم و عهد جدید سید ابراهیم کاظمی صادق نیا انصاری پور   1396/10/13
656 مسیحیت در دوره ایران باستان داود معصومیان عارف زاده منتظری   1395/09/25
659 نقش تلمود در شکل‌گیری اخلاق یهودی زینب کهنی صادق نیا شهبازی   1396/07/20
662 مقایسه آموزه‌های حکمی عهد قدیم با نهج البلاغه و غرر الحکم زهرا بانشی مفتاح صادق نیا   1398/11/27
665 ترجمه بخش اول کتاب code of Jewish law  به همراه مقدمه تحلیلی (از صفحه 1 تا 71) مریم محمدنژادچاری شهبازی آبائی   1395/10/30
668 بازتاب آموزه های اناجیل در مثنوی مولوی حمید بیگدلی یوسفی صادق نیا   1396/12/07
671 معراج در دین زرتشت و دین یهودی با تأکید بر ارداویراف نامه و رازهای خنوخ زینب ریاحی قهفرخی فرهودی بخشنده   1397/09/17
674 حیا در قرآن و کتاب مقدس: مفاهیم، مصادیق و کارکرد فاطمه وحیدی وحیدی مهرجردی صادق نیا   1397/11/30
677 بررسی جایگاه اجتماعی زن در اوستا و عهد جدید زهره گل پرور شکری فومشی صادق نیا   1396/12/14
680 ترجمه نیمه دوم از بخش اول کتاب(Code Of Jewish Law)اثر ربی سلیمان گنزفرید(صفحات 72تا 154) همراه با مقدمه تطبیقی همین کتاب با کتاب شرایع الاسلام محقق حلی(ره) محبوبه قوی بخشنده آبائی   1398/04/20
683 تأثیر اومانیسم بر شکل گیری نهضت اصلاح دینی کامیار پوراسمعیل مطلق پاسکه حدادی مفتاح   1397/06/25
686 اخلاق به روایت داستان: تحلیل روش شناختی قصص قرآن و عهدین در بیان تحول امر اخلاقی و تعمیق آن سیدمحمد احمدی سیاوشانی صادق نیا بخشنده   1397/11/30
689 بازسازی معنا و باورداشت های مرگ در آیین های مذهبی: مقایسه اسلام و یهودیت فهیمه هوشیار صادق نیا آبائی   1398/11/21
692 عهد و وعده در تورات و رساله های پولس فرحناز صالحی فرد انصاری پور شهبازی   1397/11/30
695 ترجمه فصل سوم از کتاب  code of Jewish law با مقدمه تحلیلی با عنوان اعیاد یهود و نقش آن در دینداری یهودیان حسین پاک نژاد بخشنده قناعتیان   1399/06/31
698 پیش زمینه عرفان مسیحی و عرفان اسلامی با تأکید بر متن سرود مرواریدو قصه غربت الغربیه ریحانه جان نثاری عارف زاده شکری فومشی   1397/06/26
701 تصویر برزخ در کمدی الهی و سیاحت غرب محمدحسین شبانی انصاری پور مفتاح   1397/08/15
704 بررسی نسبت فکری پولس با طومار های بحرالمیت و جامعه قمران محمد ایمانی انصاری پور حقانی فضل   1398/11/30
707 گفتگوی اسلام و مسیحیت در لبنان با تأکید بر اندیشه های علامه محمدحسین فضل ا... مهدی زالی زاده مغانلو مرادی رودپشتی ایمانی‌مقدم   1397/11/25
710 کارکرد ایمانی و اخلاقی نهاد روحانیت در ادیان ابراهیمی در ایران رسول کریمی اسلامی تنها عارف زاده   1398/10/21
713 زمینه‌ها و پیامدهای شکل گیری اندیشه مدارای دینی در مسیحیت مدرن اکرم ابراهیمی نیا مفتاح شهبازی   1398/07/22
716 آیین‌های مذهبی ناظر به مرگ در ادیان ابراهیمی و نقش آن در بازتولید معنای زندگی علی نظافتی صادق نیا کاظمی راد   1397/06/31
719 عیسی به روایت کتاب مقدس : منجی یا میانجی محمدرضا محمدی عارف زاده مومنی   1397/11/30
722 نجات شناسی پولسی در پرتو تفسیر مفاهیم تاریخی- الهیاتی عهد عتیق محمدعلی میری سیدخیلی        
725 بررسی مساله وقت گذاری(توقیت) ظهور (یا بازگشت) موعود در ادیان ابراهیمی ساعده صفانور صادق نیا کاظمی راد   1398/07/30
728 ترجمه و نقد روش شناختی فصل دوم از کتاب  تحت عنوان (تمرکز بر کارکرد نجات بخش کتاب مقدس در زمان دین پیرایی) محمدرضا ارزانی بخشنده حقانی فضل   1397/06/31
731 ترجمه سه فصل و مقدمه کتاب  THE M_orAL VISION OF THE NEW TESTAMENTو مقدمه¬ای درباره  جایگاه کتاب مقدس در اخلاق مهدیه قاسمی یوزناب بخشنده امیریزدانی   1399/06/29
734 بازنمایی الگوهای نجات شناسی کتاب مقدس در سینمای آخر الزمان یاسر آئین صادق نیا بخشنده   1397/06/20
737 ویژگی های عمده الهیات ارتدوکس محمد مدبرچهاربرج عارف زاده بخشنده   1397/11/29
740 کاربرد نقد روایی در فهم و تفسیر کتاب مقدس زهرا ثقفی حقانی فضل ادیان   1400/06/27
743 ترجمه فصل هفت و هشت از کتاب «حجیت و تفسیر کتاب مقدس» به همراه مقدمه تحلیلی فاطمه سادات هاشمی بخشنده امیریزدانی   1400/04/14
746 ترجمه فصل 4 از کتاب The auth_ority _and interpretation of the bible به همراه یک مقدمه‌ی تحلیلی لیلا جمالی صادق نیا امیریزدانی   1399/06/31
749 دینداری یهودیان ایرانی در پنجاه سال اخیر فهیمه اشعری صادق نیا آبائی   1400/04/28
752 عقیده الخلاص فی المسیحییه و الاسلام؛ دراسه مقارنه بین کاثولیک و الشیعه جبار صدام مهودر الساعدی قاسمی مفتاح   1400/08/19
755 حقوق الانسان الاجتماعیه بین مصادر الدیانتین المسیحیه والاسلام دراسه مقارنه عقیل فیصل اهویر الزبیدی عارف زاده ادیان   1400/08/30
758 الزواج و الطلاق عند الشیعه و الکاثولیک دراسه مقارنه مهند سعدون عبد جعباوی عارف زاده ادیان   1400/08/18
761 الأحکام الشرعیه للأطعمه والأشربه فی الیهودیه الحاخامیه والشیعه الامامیه لمیاء مجید ضهد الحجاجی قاسمی ادیان   1400/12/11

کلمات کلیدی : ادیان ابراهیمی, عناوین پایان نامه, پایان نامه

نظرات
نام
پست الکترونیک
کد امنیتی
Captcha
دانشکده ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب


نشانی: ایران - قم - پردیسان
تلفن: 32802610 25 98+
فکس: 32802627 25 98+
کد پستی: 3749113357
صندوق پستی: 37185 - 178
پست الکترونیکی: info@urd.ac.ir
سامانه پیامکی: 3000135789

دانشکده ها

دانشکده شیعه شناسی
دانشکده ادیان
دانشکده مذاهب
دانشکده فلسفه
دانشکده زن و خانواده
دانشکده عرفان
دانشکده مجازی

خدمات فناوری اطلاعات

سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
سامانه پذیرش دانشجو
سامانه نشریات دانشگاه
پست الکترونیک
فروش اینترنتی کتاب
کتابخانه دیجیتال

بیانیه رسالت

دانشگاه ادیان و مذاهب، نخستین دانشگاه تخصصی ادیان و مذاهب در ایران، برخاسته از حوزه علمیه، ضمن شناخت ادیان و مذاهب و تعامل و گفت و گو با پیروان آنها با تکیه بر مشترکات، در جهت همبستگی انسانی، تقویت صلح، کاهش آلام بشری، گسترش معنویت و اخلاق و معرفی عالمانه اسلام بر اساس آموزه های اهل بیت علیهم السلام به پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص اقدام می نماید.