دانشکده ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب
FA
 

عناوین پایان نامه های رشته:دین شناسی-ارشد

 
تاریخ انتشار: 1400/12/11    تعداد بازدید: 33

عناوین پایان نامه های رشته:دین شناسی-ارشد

عناوین پایان نامه های دفاع شده/تصویب شده

رشته:دین شناسی-کارشناسی ارشد

ردیف عنوان پایان نامه نام دانشجو

استاد راهنما

(جناب آقای دکتر)

استاد مشاور(جناب آقای دکتر)

داور

(جناب آقای دکتر)

تاریخ تصویب /دفاع
1 جایگاه عقل در فلسفه و مکتب تفکیک با تأکید بر آراء آیت الله جوادی آملی و استاد محمدرضا حکیمی غلامحسین عرفانی علیمردی، محمدمهدی مصطفی پور، محمدرضا   96/02/03
2 پاسخ به مسئله رنج از دیدگاه عرفای اسلامی با تأکید بر عطار نیشابوری ومولانا مریم اسماعیلی پورمحمدی، نعیمه لک زائی، مهدی   95/05/27
3 مبانی وجود شناسانه‌ی اخلاق و ربط و نسبت آن با خدای شارع محسن رهبرپور فنایی، ابوالقاسم دهقان سیمکانی، رحیم   95/09/17
4 بررسی چگونگی بازنمایی آموزه های دینی در رمان با تکیه بر آثار لئون تولستوی محمد علی رکنی طالبی دارابی، باقر توفیقی، فاطمه   96/02/03
5 ترجمه 5 فصل از کتاب  FROM FIELD TO FORK: Food Ethics for Everyone ( از مزرعه تا سفره: اخلاق غذا برای همه) به همراه یک مقدمه تحلیلی الهام رسول نژاد طالبی دارابی، باقر سهرابی فر، وحید   97/04/26
6 تحلیل گونه‌های دین‌داری در رمان‌های برگزیده‌ی ادبی ایران (موردپژوهی برگزیدگان جوایز جلال آل‌احمد، هوشنگ گلشیری و هفت اقلیم تا سال  1397) شفیعه اسمعیلی کرمی پور، ا... کرم حمیدی پارسا، مهدی   97/12/25
7 کارکرد معنابخشی دین در جامعه‌شناسی با تأکید بر رهیافت کارکردی و تفسیری مجید جعفریان حسینی زاده، سید علی اسلامی، سید حسن کرمی پور، ا.. کرم 88/10/24
8 ترجمه و نقد کتاب  (Edith Stein) محمد حیدرپور شمالی لگن هاوزن، محمد موسوی،سیدمحمود 89/3/22
9 الگوی مهار خشم در روانشناسی دین و اخلاق اسلامی علی شیرازی فعالی، محمدتقی شریفی نیا قلی زاده، احمد 89/05/04
10 نقد و بررسی دیدگاه های فیلیپ کلایتون در باب نفس از دیدگاه های ملاصدرا و علامه طباطبایی سیدعلی علم الهدی لگن هاوزن، محمد فعالی، محمدتقی نقدعلی، علیرضا 89/03/31
11 الگوی مهار ترس در روانشناسی دین و اخلاق اسلامی مرتضی گله قلی زاده، احمد فعالی، محمدتقی کاویانی ‌ارانی 89/06/27
12 الگوی اعتماد به نفس در روانشناسی دین و اخلاق اسلامی سیدمحمدرضا لواسانی آذربایجانی،مسعود فعالی، محمدتقی قلی‌زاده، احمد 89/03/10
13 ترجمه بخش پنجم (Psychology of Religion and Applied Areas) (از ابتدای فصل 24 (ص435) تا ابتدای فصل 30 (ص550) از کتاب راهنمای روان‌شناسی دین و معنویت. (Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality) علی اکبر محمدی تبار آذربایجانی،مسعود قلی‌زاده،احمد اسلامی،سیدحسن 89/10/26
14 تفاسیر دینی تجربه های نزدیک به مرگ مجتبی اعتمادی نیا رضانیا، حمید موحدیان، علی توران، امداد 90/04/21
15 تحقیق و پژوهش کتاب المقاصد العلیه فی المطالب السنیه (علامه امینی) سیدمحمد سبط طباطبایی یزدی اسلامی، سید حسن مهریزی، مهدی ملکی، محمدرسول 90/05/04
16 ترجمه کتاب The psyology of religion: ashort introduction  از ابتدا تا صفحه 114همراه با مقدمه تحلیلی و توصیفی از اندیشه‌های نویسنده مهدی عیوضی قلی‌زاده، احمد شهبازی،‌ علی براتی، فرید 91/08/23
17 ترجمه و بررسی بخشی از کتاب God or Goddess نوشته پروفسور مانفرد هاک ربابه غلامی اترآباد لک‌زایی، مهدی طالبی‌دارابی، باقر کرمی‌پور، ا...کرم 90/06/28
18 مقایسه و ارزیابی ادله فلیپ کوئین و اشاعره متقدم در دفاع از وابستگی اخلاق به دین (با تاکید بر آراء جوینی) امیر قربانی جوادی، محسن اسلامی، سید حسن دیوانی، امیر 90/04/11
19 ترجمه بخش چهارم درسنامه روان‌شناسی دین و معنویت تالیف ریموند (از صفحه 295 تا 432) علیرضا فروزنده مهر قلی زاده، احمد شهبازی، علی آذربایجانی،مسعود 93/06/23
20 زمینه و کارکردهای اجتماعی اتهام دینی سیداسداله آوائی طالبی‌دارابی، باقر صادق‌نیا، مهراب وحیدی، شهاب الدین 92/12/20
21 بررسی روش الهیات تحلیلی در بحث صفات الهی صالح افروغ جوادی،‌ محسن شمس،‌ منصور رسولی پور، رسول 92/03/09
22 بررسی رابطه دین و اخلاق از منظر استاد ملکیان و دکتر سیدحسین نصر معصومعلی بیات فهیم،‌ علیرضا جاودان، محمد کرمی پور، الله کرم 93/04/05
23 ترجمه و تحقیق دو مقاله از فریتهیوف شوؤن معصومه حسینی کاکلکی طالبی دارابی، باقر جاودان، محمد لک زائی، مهدی 92/12/24
24 ترجمه فصل دوم و سوم از کتاب شکل گیری عقلانیت: به سوی کاوشی میان دو رشته‌ای در الهیات و علم اثر ونزل هویستین به همراه مقدمه تحلیلی حمید طالب پورمحمدی، نعیمه طالبی دارابی، باقر قنبری، خلیل 93/10/09
25 جایگاه عواطف در اخلاق از دیدگاه هیوم و اخلاق اسلامی مریم فرح زادی وحیدی، شهاب الدین کرمی پور، ا... کرم توفیقی، فاطمه 93/11/01
26 جامعه‌شناسی معرفت دینی فقهای عصر مشروطیت با تأکید بر دیدگاه شیخ فضل‌ا... نوری و میرزا محمدحسین غروی نائینی مهدی فردوسی مشهدی کرمی‌پور، ا... کرم زارع، سعید حسینی زاده، سید محمد علی 91/12/26
27 ارزیابی ادله موافقان و مخالفان علم دینی مهدی قربان زاده توران، امداد فهیم، علیرضا سید محمد تقی موحد ابطحی 91/09/02
28 گزارش، شرح و سنجش دیدگاههای تازه درباره علم دینی (‌با تأکید بر دیدگاههای عبدالکریم سروش، مصطفی ملکیان، علی پایا و بیژن عبدالکریمی) سید اصغر موسوی دیبا، حسین کرمی پور، الله کرم اسلامی، سید حسن 92/09/17
29 امکان فهم متن از دیدگاه آیت ا... شهید محمدباقر صدر رحمه ا... سیدعلیرضا نقیب پور بافقی حسنی، سیدحمیدرضا وحیدی،‌ شهاب‌الدین صادق نیا، مهراب 93/11/01
30 الگوی آرامش در روانشناسی دین و اخلاق اسلامی مرتضی حبیبی سی سرا قلی زاده، احمد فعالی، محمدتقی سالاری‌فر 89/07/26
31 بررسی نظریه وحی به مثابه پدیده‌ای بشری با تأکید به آرای شبستری و سروش مجتبی بیدقی بیات، محمدرضا موحدیان عطار، علی اسلامی،سیدحسن 89/11/10
32 ظرفیت‌های اسلام در ایجاد و جهت‌دهی تکنولوژی با تأکید بر دیدگاه‌های دکتر رضا داوری اردکانی و حجت الاسلام سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی مرتضی رجائی رهدار، احمد صادق‌نیا، مهراب هاجری 90/06/27
33 ترجمه بخش‌هایی از کتاب عقل و ایمان سوین برن ( از صفحه 137 تا آخر کتاب ) سیدجعفر مسئله گو شمالی قلی زاده، احمد جاودان، محمد 90/08/23
34 ترجمه کتاب Faith  and reason  اثر ریچارد سوئین برن از صفحه اول تا صفحه 137 محمد مفتاح انصاری پور، محمدتقی نقدعلی، علیرضا جوادی، محسن 90/02/26
35 نقش باور به خدا در معنا بخشی به زندگی در اسلام مریم بخشی فعله طالبی دارابی، باقر قنبری، خلیل لک زائی، مهدی 93/12/25
36 پیش فرضهای فلسفی علامه در تفسیر آیات توحیدی در تفسیر المیزان مجتبی بیگ محمدی ایازی، سید محمد علی وحیدی، شهاب الدین طالبی دارابی، باقر 93/03/21
37 بررسی اعمال و مناسک فرقه های اهل حق(مطالعه موردی فرقه های اهل حق در استان کرمانشاه) یوسف پروین وحیدی، شهاب الدین آقا نوری، علی کرمی پور، الله کرم 92/08/29
38 بازتاب ادبیات تخیلی در فتاوای اسلامی ناظر به شبیه سازی انسانی مهدیه حاصلی ابرقویی صادق نیا، مهراب ابوطالبی، محمدصادق طالبی دارابی، باقر 94/03/25
39 تحلیل روش و محتوای کتاب دین و زندگی در مقطع دبیرستان صدیقه سالاریان ابوطالبی، محمد صادق طالبی دارابی، باقر کرمی پور، ا... کرم 93/09/10
40 بررسی تعارض میان علم و دین با تأکید بر دیدگاه الوین پلنتینگا مطهره شکوئی پورعالی نام رسولی پور، رسول پور محمدی، نعیمه دانشورنیلو، یوسف 95/07/08
41 بررسی نظریه نصر حامد ابوزید در باب نسبت قرآن و فرهنگ زمانه ( با تأکید بر کتاب معنای متن ) عبدالزهرا عبدالهی پور ایازی،‌ سیدمحمدعلی قائمی‌نیا، علیرضا محمدی مظفر، محمدحسن 92/07/13
42 دین و بحران محیط زیست: بررسی تطبیقی دیدگاه سید حسین نصر و لین وایت با تأکید بر مقاله کلاسیک وایت مهدیه میرزاآقازاده طالبی دارابی، باقر ابوطالبی، محمد صادق اسلامی، سید حسن 92/08/26
43 نسبت دین و اخلاق در نگاه زاگزبسکی شیما حوالی شهریاری جوادی، محسن اسلامی،‌ سیدحسن پور محمدی، نعیمه 92/07/29
44 بررسی نظریات « نودینی » با تأکید بر رویکرد لوئیس رمبو اسحاق رهنما کرمی‌پور، ا...کرم قلی‌زاده، احمد لک‌زایی،‌ مهدی 91/05/24
45 تحلیل و بررسی ملاک ارزش‌های اخلاقی در نهج البلاغه محمدابراهیم زکی علیمردی، محمدمهدی نادم، محمدحسن لک زائی، مهدی 94/06/30
46 نقد و بررسی نظریه عقلانیت و معنویت آقای ملکیان وحید سهرابی فر صادقی،‌ مصطفی طالبی‌دارابی،‌ باقر قنبری، خلیل 91/10/21
47 توصیف و تحلیل داده‌های روانشناسی دین در کتاب محجه البیضاء فیض کاشانی محمدحسین صغیرا بهشتی، محمد قلی زاده، احمد کرمی پور، ا... کرم 93/12/02
48 تحلیل و نقد تئودیسه اعتراض در پاسخ به مسأله شر میثم فصیحی رامندی پورمحمدی، نعیمه توفیقی، فاطمه اسلامی، سیدحسن 94/08/11
49 حجیّت معرفتی باور دینی و باور اخلاقی از نگاه لیندا زاگزبسکی با تکیه بر کتاب "‌Epistemic Authority" علی کلانی طهرانی رسولی پور، رسول پور محمدی، نعیمه طالبی دارابی، باقر 93/06/27
50 بررسی رویکرد سنت گرایان و بنیاد گرایان در باب جهاد اسلامی ( با تأکید بر آرائ سید قطب و سید حسین نصر) جواد یقموری جاودان، محمد کرمی پور، ا... کرم باقر، طالبی دارابی 94/11/12
51 تحلیل نظری ویکتورترنر در باب آیین زیارت سیدمهدی سجادی کرمی پور ا... کرم طالبی دارابی، باقر صادق نیا، مهراب 93/11/18
52 روانشناسی دین در دیدگاه غزالی با تأکید بر احیاء علوم الدین محمدامین خوانساری آذربایجانی، مسعود قلی‌زاده، احمد نارویی نصرتی، رحیم 92/03/23
53 توهین به مقدسات: مفاهیم، دامنه و توجیهات اخلاقی مسعود دیانی اسلامی،‌ سیدحسن کرمی‌پور، ا...کرم مفتاح، احمد رضا 91/10/07
54 ترجمه نیمه دوم (فصول 3و4) از ویرایش دوم کتاب درآمدی بر علم و دین تالیف مک گراث مرتضی رضازاده رضانیا، حمید ابوطالبی، محمد صادق طالبی‌دارابی، باقر 90/04/11
55 مطالعه تطبیقی توهین در فقه اسلامی و شریعت یهود امین سلطانی زرندی وحیدی، شهاب الدین سلیمانی، حسین طالبی دارابی، باقر 92/12/06
56 الگوهای درونی سازی فرهنگ حیا از دیدگاه اسلام مریم سادات سیدحسینی ناروئی نصرتی، رحیم وحیدی، شهاب الدین علیمردی، محمدمهدی 94/05/28
57 ارزش معرفتی تجربه عرفانی از دیدگاه ذات گرایان و ساخت گرایان با تأکید بر نظرات استیس و کتز محمد بابائی اسماعیلی، مسعود کرمی پور، ا... کرم قنبری، خلیل 93/12/17
58 مفهوم، آثار  و پیامدهای سبک زندگی در دنیای مدرن و نسبت آن با دینداری محمد امیری نژاد کرمی پور، ا... کرم طالبی دارابی، باقر صادق نیا، مهراب 93/11/20
59 تجربه‌ی دین پژوهانه و زندگی دین دارانه (تأثیر باز اندیشی دین پژوهانه بر دین داری) فاطمه روغنچیان رودسری محدثی گیلوایی، حسن طالبی دارابی، باقر کرمی پور، ا...کرم 95/12/14
60 دینداری در کودکان دبستانی (نمونه موردی در قم) مطهره صمیمی کرمی پور، ا... کرم صادق نیا، مهراب طالبی دارابی، باقر 93/08/28
61 ترجمه کتاب  Living  Shi'ism ( Instances of Ritualisation Among Islamist Men in Contemporary Iran ) همراه با مقدمه تحلیلی سید شهاب الدین عودی کرمی پور، ا... کرم شهبازی، علی طالبی دارابی، باقر 94/07/20
62 بررسی مقایسه ای ماهیت ایمان از دیدگاه صاحب کتاب حقایق الایمان و قاضی عبدالجبار احمد شعبانی راد جاودان، محمد جعفرطیاری، مصطفی ملک مکان، حمید 95/03/16
63 رستگاری در محک عقل و ایمان: قرآن و عهد جدید فاطمه نجاتی بنه خفرک وحیدی، شهاب الدین بخشنده، حمید ابوطالبی، محمدصادق 94/02/10
64 بررسی صفت خیر بودن خدا از منظر تفسیرالمیزان و کتاب شهر خدای آگوستین علی رضاپورلاشه توفیقی، فاطمه پورمحمدی، نعیمه محمدی مظفر، محمدحسن 94/12/19
65 ترجمه بخش های از کتاب Water Ethics به همراه مقدمه تحلیلی حسنیه جغتایی طالبی دارابی، باقر کرمی پور، ا...کرم توفیقی، فاطمه 94/03/26
66 مقایسه شئون مرجعیت دینی در تشیع و آیین کاتولیک علیرضا فرجپور مفتاح، احمدرضا ابوطالبی، محمدصادق کرمی پور، ا... کرم 94/12/02
67 تحلیل پیامدهای رویکرد فلسفی به تفسیر قرآن سعید امینائی صادق نیا، مهراب علیمردی، محمدمهدی شریعتمداری، حمیدرضا 94/08/24
68 بررسی عوامل ناهماهنگی آگاهی و عمل اخلاقی در میان جوانان (مورد پژوهی جوانان اصفهان) سید علی آقای کابلی صادق نیا، مهراب کرمی پور، ا...کرم طالبی دارابی، باقر 95/12/23
69 ترجمۀ 9 فصل از کتابِ Golden Rule: The Ethics of Reciprocity in World Religions به همراه مقدمه تحلیلی سید محمد حسین صالحی ساداتی فنائی، ابوالقاسم توفیقی، فاطمه اسلامی، سیدحسن 96/08/25
70 بررسی و تحلیل پیش فرض های دینی تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بازتاب آن در اصول کلی قانون اساسی سید محسن طاهری طالبی دارابی، باقر توفیقی، فاطمه کرمی پور، ا... کرم 97/09/27
71 پاسخ مسأله اگزیستانسی شر از راه الاهیات شبانی محمود نظری پورمحمدی، نعیمه وحیدی، شهاب الدین کاشی، عبدا... غلامرضا 94/02/31
72 بررسی ماهیت و ارزش معرفتی تجربه ی دینی از دیدگاه ابن عربی و شلایر ماخر روح ا... اسماعیلی اسماعیلی، مسعود جعفرطیاری، مصطفی قنبری، خلیل 96/06/08
73 بررسی مقایسه‌ای ایمان و الحاد برآمده از موقعیت‌های مرزی اگزیستانسی کوثر وکیلی سهر فیروزانی پورمحمدی، نعیمه توفیقی، فاطمه کرمی پور، ا... کرم 97/06/21
74 بررسی تطبیقی فلسفه آفرینش از منظر علامه و فارابی سمیه امینی علیمردی، محمدمهدی ملکی، محمدرسول دهقان سیمکانی، رحیم 95/12/11
75 بررسی و تحلیل دیدگاه ملکیان و فنایی درباره کارکرد شریعت مریم یوسفی فنائی، ابوالقاسم توفیقی، فاطمه سهرابی فر، وحید 97/06/25
76 تحلیل روشی و محتوایی تبشیر مسیحیت در شبکه های ماهواره فارسی زبان سجاد رستمی توفیقی، فاطمه لک زائی، مهدی کرمی پور، ا...کرم 96/07/02
77 عقل به عنوان منبع معرفت دینی از منظر نهج البلاغه فرخ رنگرز جعفرطیاری، مصطفی علیمردی، محمد مهدی توفیقی، فاطمه 95/12/11
78 بررسی انتقادی دیدگاه پائولوکوئلیو درباره «معنای زندگی» وجیهه عادلی طالبی دارابی، باقر قنبری، خلیل کرمی پور، ا... کرم 97/11/30
79 نقد و بررسی اخلاق‌باور از نگاه لوئیس پویمن مهدی طهماسبی آبدر بیات شمس    
80 رابطه نظریه اعتباریات علامه و نسبیت اخلاقی غلامرضا قدمی جوادی رضانیا    
81 نقد روش‌شناختی احمد بن تیمیه در بررسی صفات باریتعالی با تأکید بر روش سید مرتضی مجدالدین کاظمی        
82 تبیین آموزه‌های دینی بر اساس یگانه‌انگاری انسان با تأکید بر دیدگاه‌های اندیشمندان شیعه مکتب بغداد و دو متفکر معاصر (خانم لین بیکر و آقای پیتر اینواگن) محمد معلی        
83 جایگاه عقل در استنباط احکام شرعی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی، صبحی محمصانی، عبدالقادر عوده سید حکمت اله هاشمی پور        
84 چیستی و نقش ملائکه در قرآن: از منظر اشراقی و صدرایی محمد حسن شاه آبادی        
85 بررسی تطبیقی تجربه دینی از منظر صدر المتالهین و ویلیام جیمز علی طیبی        
86 ویژگی‌های حاکمیت در نهج البلاغه و مقایسه آن با جمهور افلاطون رحیم روزی طلب        
87 حل تعارض علم و دین از طریق الهیات طبیعت در مقایسه با الهیات طبیعی ( با تأکید بر آرائ دو شاردون و سویین برن) زهرا رهامی        
88 فطرت و نسبت آن با عقل در آرای ابوحامد محمد غزالی و علامه طباطبایی علی قدسی        
89 مناسبات دین داری در جلسات مذهبی زنانه با دینداری نهادی (پژوهشی در تهران) راضیه هاشمی        
90 بررسی امکان داوری درباره باورهای دینی ( گزاره‌ای) با توجه به مبانی ریچارد سوئین برن میثم کریمانی        
91 بررسی رابطه هیئت های مذهبی و نهاد دین در امر سوگواری مذهبی مرتضی روحانی قوچانی        
92 رابطه فطرت با اخلاق از منظر المیزان و المنار داود میکائیلی        
93 بررسی عقل به منزله منبع معرفت دینی از منظر تفسیر المیزان حبیب اله آهنگر انگورانی        
94 الگوی فکری ریمون پنیکار درباره‌ی گفتگوی ادیان و زیست اخلاقی حدیثه باطنی‌منش        
95 جایگاه عقل در فلسف و مکتب تفکیک با تأکید بر آرای آیت‌الله جوادی آملی و استاد محمدرضا حکیمی غلامحسین عرفانی        
96 پاسخ به مسئله رنج از دیدگاه عرفای اسلامی با تأکید بر عطار نیشابوری ومولانا مریم اسماعیلی        
97 مبانی وجود شناسانه‌ی اخلاق و ربط و نسبت آن با خدای شارع محسن رهبرپور        
98 بررسی چگونگی بازنمایی آموزه های دینی در رمان با تکیه بر آثار لئون تولستوی محمدعلی رکنی        
99 ترجمه 5 فصل از کتاب  ( از مزرعه تا سفره: اخلاق غذا برای همه)به همراه یک مقدمه تحلیلی الهام رسول نژاد طالبی دارابی سهرابی فر    
100 بررسی چگونگی بازنمایی آموزه های دینی در رمان با تکیه بر آثار لئون تولستوی محمدعلی رکنی طالبی دارابی توفیقی    
101 نقد تئودیسه‌های سنتی در پاسخ به مسئله شر براساس تحلیل کتاب «رنجی که من کشیدم») اثر سی.اس لوئیس سیدمهدی میراحمدی پورمحمدی ماهونکی ادیان    
102 دیدگاه مفسرین معاصر قرآن کریم درباره تحریف متون مقدس یهودی مسیحی ؛نقد وبررسی محمد فریدونی انصاری پور ادیان    
103 ترجمه و نقد کتاب  (Edith Stein) محمد حیدرپور شمالی لگن‌هاوزن   1389/03/22
104 الگوی مهار خشم در روانشناسی دین و اخلاق اسلامی علی شیرازی فعالی شریفی نبا   1389/05/04
105 نقد و بررسی دیدگاه های فیلیپ کلایتون در باب نفس از دیدگاه های ملاصدرا و علامه طباطبایی سیدعلی علم الهدا لگن‌هاوزن فعالی   1389/03/31
106 الگوی مهار ترس در روانشناسی دین و اخلاق اسلامی مرتضی گله قلی زاده فعالی   1389/06/27
107 الگوی اعتماد به نفس در روانشناسی دین و اخلاق اسلامی سیدمحمدرضا لواسانی آذربایجانی فعالی   1389/03/10
108 ترجمه بخش پنجم (Psychology of Religion _and Applied Areas) (از ابتدای فصل 24 (ص435) تا ابتدای فصل 30 (ص550)از کتاب راهنمای روان‌شناسی دین و معنویت. (H_andbook of the Psychology of Religion _and Spirituality) علی اکبر محمدی تبار آذربایجانی قلی زاده   1389/10/26
109 تفاسیر دینی تجربه های نزدیک به مرگ مجتبی اعتمادی نیا رضانیا موحدیان‌ عطار   1390/04/21
110 تحقیق و پژوهش کتاب المقاصد العلیه فی المطالب السنیه (علامه امینی) محمد سبط طباطبائی یزدی اسلامی اردکانی مهریزی   1390/05/04
111 ترجمه کتاب The psyology of religion: ash_ort introduction  از ابتدا تا صفحه 114همراه با مقدمه تحلیلی و توصیفی از اندیشه‌های نویسنده مهدی عیوضی قلی زاده شهبازی   1391/08/23
112 ترجمه و بررسی بخشی از کتاب God _or Goddess نوشته پروفسور مانفرد هاک ربابه غلامی اتر آباد لک زایی طالبی دارابی   1390/06/28
113 مقایسه و ارزیابی ادله فلیپ کوئین و اشاعره متقدم در دفاع از وابستگی اخلاق به دین (با تاکید بر آراء جوینی) امیر قربانی جوادی اسلامی اردکانی   1390/04/11
114 جامعه‌شناسی معرفت دینی فقهای عصر مشروطیت با تأکید بر دیدگاه شیخ فضل‌ا... نوری و میرزا محمدحسین غروی نائینی مهدی فردوسی مشهدی کرمی پور زارع   1391/12/26
115 ارزیابی ادله موافقان و مخالفان علم دینی مهدی قربان زاده توران فهیم   1391/09/02
116 الگوی آرامش در روانشناسی دین و اخلاق اسلامی مرتضی حبیبی سی سرا قلی زاده فعالی   1389/07/26
117 بررسی نظریه وحی به مثابه پدیده‌ای بشری با تأکید به آرای شبستری و سروش مجتبی بیدقی بیات موحدیان‌ عطار   1389/11/10
118 کارکرد معنابخشی دین در جامعه‌شناسی با تأکید بر رهیافت کارکردی و تفسیری مجید جعفریان حسینی زاده خضر آباد اسلامی اردکانی   1388/10/24
119 ترجمه و تحقیق دو مقاله از فریتهیوف شوؤن معصومه حسینی کاکلکی طالبی دارابی جاودان   1392/12/24
120 ترجمه فصل دوم و سوم از کتاب شکل گیری عقلانیت: به سوی کاوشی میان دو رشته‌ای در الهیات و علم اثر ونزل هویستین به همراه مقدمه تحلیلی حمید طالب پورمحمدی ماهونکی طالبی دارابی   1393/10/09
121 گزارش، شرح و سنجش دیدگاههای تازه درباره علم دینی (‌با تأکید بر دیدگاههای عبدالکریم سروش، مصطفی ملکیان، علی پایا و بیژن عبدالکریمی) سیداصغر موسوی دیبا کرمی پور   1392/09/17
122 ظرفیت‌های اسلام در ایجاد و جهت‌دهی تکنولوژی با تأکید بر دیدگاه‌های دکتر رضا داوری اردکانی و حجت الاسلام سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی مرتضی رجائی رهدار صادق نیا   1390/06/27
123 بررسی رابطه دین و اخلاق از منظر استاد ملکیان و دکتر سیدحسین نصر معصومعلی بیات فهیم جاودان   1393/04/05
124 ترجمه بخش‌هایی از کتاب عقل و ایمان سوین برن ( از صفحه 137 تا آخر کتاب ) سیدجعفر مسئله‌ گو شمالی قلی زاده   1390/08/23
125 ترجمه کتاب Faith  _and reason  اثر ریچارد سوئین برن از صفحه اول تا صفحه 137 محمد مفتاح انصاری پور فهیم   1390/02/26
126 نقش باور به خدا در معنا بخشی به زندگی در اسلام مریم بخشی فعله طالبی دارابی قنبری دوستکوهی   1393/12/25
127 زمینه و کارکردهای اجتماعی اتهام دینی سیداسداله آوائی طالبی دارابی صادق نیا   1392/12/20
128 پیش فرضهای فلسفی علامه در تفسیر آیات توحیدی در تفسیر المیزان مجتبی بیگ محمدی ایازی وحیدی مهرجردی   1393/03/21
129 بررسی اعمال و مناسک فرقه های اهل حق(مطالعه موردی فرقه های اهل حق در استان کرمانشاه) یوسف پروین وحیدی مهرجردی آقانوری   1392/08/29
130 بازتاب ادبیات تخیلی در فتاوای اسلامی ناظر به شبیه سازی انسانی مهدیه حاصلی ابرقویی صادق نیا ابوطالبی   1394/03/25
131 تحلیل روش و محتوای کتاب دین و زندگی در مقطع دبیرستان صدیقه سالاریان ابوطالبی طالبی دارابی   1393/09/10
132 بررسی تعارض میان علم و دین با تأکید بر دیدگاه الوین پلنتینگا مطهره شکوئی پورعالی نام رسولی پور پورمحمدی ماهونکی   1395/07/08
133 بررسی نظریه نصر حامد ابوزید در باب نسبت قرآن و فرهنگ زمانه ( با تأکید بر کتاب معنای متن ) عبدالزهرا عبدالهی پور ایازی قائمی نیا   1392/07/13
134 دین و بحران محیط زیست: بررسی تطبیقی دیدگاه سید حسین نصر و لین وایت با تأکید بر مقاله کلاسیک وایت مهدیه میرزا آقازاده طالبی دارابی ابوطالبی   1392/08/26
135 جایگاه عواطف در اخلاق از دیدگاه هیوم و اخلاق اسلامی مریم فرحزادی وحیدی مهرجردی کرمی پور   1393/11/01
136 بررسی روش الهیات تحلیلی در بحث صفات الهی صالح افروغ جوادی شمس   1392/03/09
137 نسبت دین و اخلاق در نگاه زاگزبسکی شیماء حوالی شهریاری جوادی اسلامی اردکانی   1392/07/29
138 بررسی نظریات « نودینی » با تأکید بر رویکرد لوئیس رمبو اسحق رهنما کرمی پور قلی زاده   1391/05/24
139 تحلیل و بررسی ملاک ارزش‌های اخلاقی در نهج البلاغه محمدابراهیم زکی علیمردی نادم   1394/06/30
140 نقد و بررسی نظریه عقلانیت و معنویت آقای ملکیان وحید سهرابی فر صادقی     1391/10/21
141 توصیف و تحلیل داده‌های روانشناسی دین در کتاب محجه البیضاء فیض کاشانی محمدحسین صغیرا بهشتی قلی زاده   1393/12/02
142 تحلیل و نقد تئودیسه اعتراض در پاسخ به مسأله شر میثم فصیحی رامندی پورمحمدی ماهونکی توفیقی   1394/08/11
143 حجیّت معرفتی باور دینی و باور اخلاقی از نگاه لیندا زاگزبسکی با تکیه بر کتاب ‌Epistemic Auth_ority علی کلانی طهرانی رسولی پور پورمحمدی ماهونکی   1393/06/27
144 بررسی رویکرد سنت گرایان و بنیاد گرایان در باب جهاد اسلامی ( با تأکید بر آرائ سید قطب و سید حسین نصر) جواد یقموری جاودان کرمی پور   1394/11/12
145 ترجمه بخش چهارم درسنامه روان‌شناسی دین و معنویت تالیف ریموند (از صفحه 295 تا 432) علیرضا فروزنده مهر قلی زاده شهبازی   1393/06/23
146 روانشناسی دین در دیدگاه غزالی با تأکید بر احیاء علوم الدین محمدامین خوانساری آذربایجانی قلی زاده   1392/03/23
147 توهین به مقدسات: مفاهیم، دامنه و توجیهات اخلاقی مسعود دیانی اسلامی اردکانی کرمی پور   1391/10/07
148 ترجمه نیمه دوم (فصول 3و4) از ویرایش دوم کتاب درآمدی بر علم و دین تالیف مک گراث مرتضی رضازاده رضانیا ابوطالبی   1390/04/11
149 مطالعه تطبیقی توهین در فقه اسلامی و شریعت یهود امین سلطانی زرندی وحیدی مهرجردی سلیمانی   1392/12/06
150 امکان فهم متن از دیدگاه آیت ا... شهید محمدباقر صدر رحمه ا... سیدعلیرضا نقیب پور بافقی حسنی وحیدی مهرجردی   1393/11/01
151 الگوهای درونی سازی فرهنگ حیا از دیدگاه اسلام مریم سادات سیدحسینی نارویی نصرتی وحیدی مهرجردی   1394/05/28
152 ارزش معرفتی تجربه عرفانی از دیدگاه ذات گرایان و ساخت گرایان با تأکید بر نظرات استیس و کتز محمد بابائی اسماعیلی کرمی پور   1393/12/17
153 مفهوم، آثار  و پیامدهای سبک زندگی در دنیای مدرن و نسبت آن با دینداری محمد امیری نژاد کرمی پور طالبی دارابی   1393/11/20
154 تجربه‌ی دین پژوهانه و زندگی دین دارانه (تأثیر باز اندیشی دین پژوهانه بر دین داری) فاطمه روغنچیان رودسری محدثی طالبی دارابی   1395/12/14
155 مقایسه شئون مرجعیت دینی در تشیع و آیین کاتولیک علیرضا فرج پور مفتاح ابوطالبی   1394/12/02
156 دینداری در کودکان دبستانی (نمونه موردی در قم) مطهره صمیمی کرمی پور صادق نیا   1393/08/28
157 ترجمه کتاب  Living  Shiism ( Instances of Ritualisation Among Islamist Men in Contemp_orary Iran ) همراه با مقدمه تحلیلی سید شهاب الدین عودی کرمی پور شهبازی   1394/07/20
158 بررسی مقایسه ای ماهیت ایمان از دیدگاه صاحب کتاب حقایق الایمان و قاضی عبدالجبار احمد شعبانی راد جاودان جعفرطیاری دهاقانی   1395/03/16
159 تحلیل پیامدهای رویکرد فلسفی به تفسیر قرآن سعید امینائی صادق نیا علیمردی   1394/08/24
160 رستگاری در محک عقل و ایمان: قرآن و عهد جدید فاطمه نجاتی بنه خفرک وحیدی مهرجردی بخشنده   1394/02/10
161 بررسی صفت خیر بودن خدا از منظر تفسیرالمیزان و کتاب شهر خدای آگوستین علی رضاپور لاشه توفیقی پورمحمدی ماهونکی   1394/12/19
162 بررسی عوامل ناهماهنگی آگاهی و عمل اخلاقی در میان جوانان (مورد پژوهی جوانان اصفهان) سیدعلی آقای کابلی صادق نیا کرمی پور   1395/12/23
163 ترجم 9 فصل از کتابِ Golden Rule: The Ethics of Reciprocity in W_orld Religions به همراه مقدمه تحلیلی سید محمد حسین صالحی ساداتی فنایی توفیقی   1396/08/25
164 ترجمه بخش های از کتاب Water Ethics به همراه مقدمه تحلیلی حسنیه اخلاقی نژاد طالبی دارابی کرمی پور   1394/03/26
165 بررسی و تحلیل پیش فرض های دینی تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بازتاب آن در اصول کلی قانون اساسی سیدمحسن طاهری طالبی دارابی توفیقی   1397/09/27
166 پاسخ مسأله اگزیستانسی شر از راه الاهیات شبانی محمود نظری پورمحمدی ماهونکی وحیدی مهرجردی   1394/02/31
167 بررسی ماهیت و ارزش معرفتی تجربه ی دینی از دیدگاه ابن عربی و شلایر ماخر روح اله اسمعیلی اسماعیلی جعفرطیاری دهاقانی   1396/06/08
168 تحلیل نظری ویکتورترنر در باب آیین زیارت سیدمهدی سجادی طالبی دارابی کرمی پور   1393/11/18
169 بررسی مقایسه‌ای ایمان و الحاد برآمده از موقعیت‌های مرزی اگزیستانسی کوثر وکیلی سهر فیروزانی پورمحمدی ماهونکی توفیقی   1397/06/21
170 بررسی تطبیقی فلسفه آفرینش از منظر علامه و فارابی سمیه امینی علیمردی ملکی   1395/12/11
171 بررسی و تحلیل دیدگاه ملکیان و فنایی درباره کارکرد شریعت مریم یوسفی فنایی توفیقی   1397/06/25
172 تحلیل روشی و محتوایی تبشیر مسیحیت در شبکه های ماهواره فارسی زبان سجاد رستمی توفیقی لک زایی   1396/07/02
173 عقل به عنوان منبع معرفت دینی از منظر نهج البلاغه فرخ رنگرز جعفرطیاری دهاقانی علیمردی   1395/12/11
174 بررسی انتقادی دیدگاه پائولوکوئلیو درباره «معنای زندگی» وجیهه عادلی طالبی دارابی قنبری دوستکوهی   1397/11/30
175 بررسی چگونگی بازنمود امر قدسی در گستره پدیده‏ی فوتبال (مورد پژوهی جام جهانی 2018) احسان کریمیان ها کرمی پور طالبی دارابی   1398/11/28
176 تحلیل گونه‌های دین‌داری در رمان‌های برگزیده‌ی ادبی ایران(موردپژوهی برگزیدگان جوایز هوشنگ گلشیری و هفت اقلیم تا سال  1397) شفیعه اسمعیلی کرمی پور حمیدی پارسا   1399/06/15
177 جایگاه عقل در فلسفه و مکتب تفکیک با تأکید بر آرای آیت‌الله جوادی آملی و استاد محمدرضا حکیمی غلامحسین عرفانی علیمردی مصطفی پور   1399/11/27
178 پاسخ به مسئله رنج از دیدگاه عطار نیشایوری مریم اسماعیلی پورمحمدی ماهونکی لک زایی   1399/06/27
179 بررسی عقل به منزله منبع معرفت دینی از منظر تفسیر المیزان حبیب اله آهنگر انگورانی علیمردی جعفرطیاری دهاقانی   1399/08/24

کلمات کلیدی : عناوین پایان نامه, کارشناسی ارشد, دین شناسی

نظرات
نام
پست الکترونیک
کد امنیتی
Captcha
دانشکده ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب


نشانی: ایران - قم - پردیسان
تلفن: 32802610 25 98+
فکس: 32802627 25 98+
کد پستی: 3749113357
صندوق پستی: 37185 - 178
پست الکترونیکی: info@urd.ac.ir
سامانه پیامکی: 3000135789

دانشکده ها

دانشکده شیعه شناسی
دانشکده ادیان
دانشکده مذاهب
دانشکده فلسفه
دانشکده زن و خانواده
دانشکده عرفان
دانشکده مجازی

خدمات فناوری اطلاعات

سامانه جامع آموزش
سامانه آموزش مجازی
سامانه پذیرش دانشجو
سامانه نشریات دانشگاه
پست الکترونیک
فروش اینترنتی کتاب
کتابخانه دیجیتال

بیانیه رسالت

دانشگاه ادیان و مذاهب، نخستین دانشگاه تخصصی ادیان و مذاهب در ایران، برخاسته از حوزه علمیه، ضمن شناخت ادیان و مذاهب و تعامل و گفت و گو با پیروان آنها با تکیه بر مشترکات، در جهت همبستگی انسانی، تقویت صلح، کاهش آلام بشری، گسترش معنویت و اخلاق و معرفی عالمانه اسلام بر اساس آموزه های اهل بیت علیهم السلام به پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص اقدام می نماید.